De trage windselen…

De Trage Windselen Vielen Mij Af Geheel Bevrijd Daalde Ik In Het Graf