Naast hem zit Chris Kwant, voormalig gemeenteraadslid, theatermaker, lid van het video-collectief Meatball en medeop-richter van Transvaal Krotvrij. We praten over het opknappen van het Krugerplein, over de Westland-express, over drugs-overlast, gebrek aan integratie en de grotere druk op de mensen in de Transvaal ondanks de hoogconjunctuur. De onder-nemer en de activist verschillen vanzelfsprekend van mening over de oplossingen, maar ze citeren: ‘O, o, Den Haag, mooie stad achter de dui-nen.’ Dick, boven zijn Turko-ijsje: ‘Dat is een binding, die blijft. Pas als het kankeren op de stad ophoudt, moet je je zorgen gaan maken.’