De transvaal

Net als overal rukt ook in de Transvaal de nieuwbouw op. Dat dit soms leidt tot op het eerste gezicht sfeerloze straten nemen de bewoners op de koop toe. Sfeer in een buurt ontstaat langzaam, stukje bij beetje. En het zijn de mensen die ervoor moeten zorgen.

Onder de bewoners van de Transvaal bestaat veel saamhorigheidsgevoel. Dat is altijd zo geweest. Mevrouw Beverdam, opgegroeid in deze wijk, en wonend in de Reitzstraat, vertelt over vroeger: ‘De buurt was gezellig, ook met de buitenlanders erbij. Boefjes kom je in allerlei culturen tegen, ook in de onze. De Reitzstraat is altijd een aparte straat geweest, die je met geen enkele andere straat in de buurt kunt vergelijken. Ondanks de vaak slechte staat waarin de huizen verkeerden. Je zag de ratten overal om je heen en er gebeurde wel eens wat wat eigenlijk niet kon, maar je kon altijd met je problemen en ellende overal terecht.’
Het zijn, inderdaad, de mensen die een buurt sfeer geven.