Transvaal-Noord: 36 procent 0 t/m 19 jaar; 59 procent 20 t/m 64 jaar; 5 procent 65 jaar of ouder.
Transvaal-Midden: 31 procent 0 t/m 19 jaar; 60 procent 20 t/m 64 jaar; 9 procent 65 jaar of ouder.
Transvaal-Zuid: 31 procent 0 t/m 19 jaar; 62 procent 20 t/m 64 jaar; 7 procent 65 jaar of ouder.
In de jaren zeventig vestigden zich veel migranten in de wijk. Eerst vooral Surinamers, later ook Marokkanen en Turken. Begin jaren negentig had meer dan de helft van de 18.000 Transvaal-bewoners een niet-Nederlandse herkomst. De migranten brachten hun eigen cultuur mee en introduceerden nieuwe elementen in de wijk.