De transvaal

De Transvaal is een jonge wijk. In heel Den Haag is 22 procent van de bevolking jonger dan 20 jaar, 62 procent tussen 20 en 64 en 16 procent 65 plus. In de Transvaal is het anders.

Transvaal-Noord: 36 procent 0 t/m 19 jaar; 59 procent 20 t/m 64 jaar; 5 procent 65 jaar of ouder.
Transvaal-Midden: 31 procent 0 t/m 19 jaar; 60 procent 20 t/m 64 jaar; 9 procent 65 jaar of ouder.
Transvaal-Zuid: 31 procent 0 t/m 19 jaar; 62 procent 20 t/m 64 jaar; 7 procent 65 jaar of ouder.
In de jaren zeventig vestigden zich veel migranten in de wijk. Eerst vooral Surinamers, later ook Marokkanen en Turken. Begin jaren negentig had meer dan de helft van de 18.000 Transvaal-bewoners een niet-Nederlandse herkomst. De migranten brachten hun eigen cultuur mee en introduceerden nieuwe elementen in de wijk.