Tegenover de Haagse Markt laat deze Sikh zich portretteren. Oorspronkelijk komen de Sikhs uit India, waar in de vijftiende eeuw een religieuze gemeenschap werd gesticht. De stichter en eerste guru (leraar) van de gemeenschap, Nanak (1469-1539) streefde naar een verzoening en vermenging van het hindoeïsme en de islam. De Sikh-religie kent maar één god (Hari) en aanvaardt de leer van de wedergeboorte. Men hecht veel waarde aan gehoorzaamheid aan de geboden van God, aan gebed en aan het prijzen van Gods naam.

In de Transvaal is de religieuze verscheidenheid groot. Moslims, hindoes en christenen, afkomstig uit alle delen van de wereld leven hier dicht op elkaar. Maar onrust is er zelden. Het is alsof de tolerantie toeneemt naarmate de gemeenschap ‘veelkleuriger’ wordt. En uiteindelijk prijst iedereen de saamhorigheid in de Transvaal. In welke god ze ook geloven.