Istanbul - De Turkse jeugd heeft het maar zwaar. Want het is afgelopen met de heldere toekomstplannen die hun leiders vroeger voor hen uitstippelden. De jongens en de meisjes die tachtig jaar lang trouw zwoeren aan de Turkse staat en de vader des vaderlands (Atatürk) zwoeren dat het voornaamste doel in hun leven het beschermen van de Turkse natie zou zijn, moeten nu van premier Tayyip Erdogan opeens andere prioriteiten stellen. De nieuwe Turkse generaties moeten van Erdogan om te beginnen religieus zijn.
Tussen twee dikkedarmoperaties in had Erdogan nog tijd om een toespraak te houden over de toekomst van de nieuwe generaties Turken. ‘Ons doel is om religieuze burgers te creëren’, zei hij. En terwijl de man in het ziekenhuis aan het bijkomen was, praatten de Turken over welk pad de Turkse jeugd diende te bewandelen, de nationalistische van Atatürk of de islamistische van Erdogan.
Toen de kranten begonnen te schrijven dat de tekst van Atatürk, waarmee hij de Turkse leerlingen jaar in, jaar uit bijstaat in de reis naar volwassenheid, geschrapt zou worden als verplicht uit het hoofd te leren onderwijsstof, liepen de gemoederen nog hoger op. Als reactie op dit ‘gerucht’ lazen supporters van een voetbalclub tijdens de wedstrijd de lange ‘jeugdtekst’ van Atatürk met z'n duizenden tegelijk op.
De Turkse jongens en meisjes moeten de knop dus omdraaien. Ze moeten religieus zijn van hun premier. Maar de vraag is of er in Turkije plaats is voor nog meer religie. Volgens velen is de uiterste grens van vroomheid bereikt op de ‘brug’ tussen het Westen en het Oosten. Alcohol drinken wordt steeds moeilijker, de meerderheid van de meisjes bedekt de haren, de media worden overspoeld door mannen met de kortgeknipte ‘islamitische’ snorren…
De felle protesten tegen zijn toekomstplannen schijnen echter geen indruk te maken op Erdogan. Na reacties van vooral liberalen die menen dat het niet de taak is van de staat om de jeugd ideologisch of religieus te vormen, antwoordde de geërgerde premier: ‘Wat willen ze dan, dat de nieuwe generaties bestaan uit lijmsnuivers?’
Het vechten om de jeugd duurt dus in alle hevigheid voort. En alsof de verwarring over de toekomst van de Turkse deugnieten niet groot genoeg is, verscheen ook nog eens een jonge lijmsnuiver op de televisie. Met een niet al te broos brein verkondigde hij: ‘Ik snuif lijm, ik geloof in Allah en ik hou van mijn natie.’