Clean-shaven ui had nog geen besluit genomen sinds wij elkaar (met ingebouwde reserve), kenden. De ui nam geen besluit omdat hij toch al onverzettelijk was. Zijn enige besluit. Bekend als het besluit van de ui.

Wettelijk gedeponeerd. Boven de grond komen en de boel niet de boel laten maar onverzettelijk zijn. Tot in de vorm. Gepaard aan rolbare standvastigheid. Als van ezelvijg of, in voorkomend geval, sterappel.

Mens neemt aan dat besluiten worden genomen met/ in de hersenen. Hersenen zijn moeilijk terug te vinden. In een ui. De ui is gevuld met zichzelf. Als worst, en worsten nemen ook zelden een besluit

(H. Heine). Ligt voor de hand maar moest eerst bewezen worden.

Zou hij andermaal zeggen: «Ik heb een besluit genomen», betekent dit dat besluiten niet met de hersenen worden genomen. Zoals onze levensvorm dit voor waar aanneemt. Bekende dwaling. De waarheid ligt echter op de loer.

Besluiten van velerlei aard worden wel degelijk, tegen beter weten in, met evenveel verschillende delen van het lichaam genomen. Met oog haren of onderlip. Neusvleugels. Maag is schering en inslag. Knieschijf en ellepijp komen vaker voor dan gedacht. Besluit met voorhuid is sommigen niet gegeven.

Anderen staan, waar het de appendix betreft, met lege handen. Nicolaas Samuel Kruik, die zich graag voorstelde als Cruquius, nam eens een historisch besluit met de balzak.

Eenmalige besluiten zijn doorgaans eenmalige besluiten. Genomen met eenmalig orgaan van Tintel. Saaie besluiten rondom knieholten, hoe expressief dit intieme hoekje van zichzelf ook is, zijn aan de orde van de dag. Heeft toujours met blijven zitten of opstaan te maken. Resultaat meestal hetzelfde. Lagere vorm van weglopen of blijven.

In ieders bestaan werd wel een keer het besluit met de bilnaad genomen.

Afgeleide, uiteindelijk drastische, vorm van blijven of weglopen. Wanneer de partner zwikkend op de canapé staat. Keltische noodvaas tussen geheven handen. Op zijn best in spontaan decor van huilende oude kranten en lachende lege flessen. De boeken sluiten niet uit dat er ooit sprake is geweest van fatale beslissing met ravenbeksuitsteeksel. Voor gekomen maar niet bevestigd.