«Alle, maar dan ook alle, lichaamsopeningen vullen met van uischil ontdane ui. Blijft directe wederopstanding uit dan is er sprake van werkelijk sterven. Open de aarde en wens zowel ontslapene als begeleidende uiresten goede reis.» Ergens gelezen. Sommige dingen zijn er alleen maar om ergens gelezen te hebben. Je voelt de goede bedoeling.

Je kunt het proberen met andermans kat, als dat niet zo gevoelig lag.

Andermans kat.

Vroeger werden uien van het leven beroofd door ze van de toren van Deinum te gooien. Broedermoord. Omdat ui en mens een gezamenlijke voorouder hebben. De naam is Last Universal Common Ancestor. Er is een signalement in omloop, al heeft hij nooit op een postzegel gestaan. Waar het langzamerhand tijd voor is. Mens en Luca, hand in hand.

Sommige uien, die het in hun Pariser bol is geslagen, spreken Frans. Toch vraag je je af wie succesvoller is, biologisch gezien. Gemiddelde mens of gemiddelde ui.

Eens kon ik goed opschieten met een gemiddelde ui. In uijargon kon hij de stemming er goed inbrengen. Omineus prikkelend. Als warm hemelwater op jonge uischeuten. Ondinistische bijgedachten niet te vermijden. Het was een leuke tijd en rare conclusies lagen nog niet in het vooruitzicht. Dat ik op een dag, in goed afgewogen slechte bui, in een ui niet anders dan als een biochemische optelsom zag. Gezellig in de ratatouille, als ik dat woord nog kon uitspreken. Bij voorkeur op een warme dag…

«Ratatouille, dat heeft wel iets van Hindemith. Geknipt voor een blaaskwartetje», zou hij hebben gezegd. Beleefd rekte ik mijn gezicht dan wat op, bracht het in de vragende vorm. «Jazeker», zei de ui. «Neem de gewone tomaat als gewone klarinet, allebei licht belachelijk. De fagot is van huis uit al niet veel meer dan een pedante uitgerekte courgette. Of je op een aubergine of iets anders blaast maakt ook niet veel uit. Blijft over de ui als hobo. Wat nog net iets verder reikt dan de hobo als ui.» Die ui stak zijn neus uit. Figuurlijk. «Als louter fluweel snerpende hobo», vulde ik aan. Onbeleefd, maar ter zake. Zo zou het zijn gegaan.