De overheid probeert steeds vaker om met subtiele aanmoedigingen bepaald gedrag bij burgers te stimuleren of ongewenst gedrag af te leren. Deze zogenaamde nudges zijn doelbewuste wijzigingen in de context waarin burgers keuzes maken die mensen een zetje in de goede richting moeten geven. Fruit in kantines op ooghoogte presenteren is hier een goed voorbeeld van: je wordt niet verplicht om een gezondere keuze te maken, maar het wordt je simpelweg makkelijker gemaakt. Maar nudging brengt ook fundamentele vraagstukken met zich mee: in hoeverre is nudging manipulatief? Of paternalistisch? En moeten we een technocratische aanval op democratische kernwaarden vrezen?

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling houdt op deze avond de beloftes en dilemma’s van het nieuwe overheidsinstrument tegen het licht. We zijn nu eenmaal makkelijk te porren voor een vette hap. En één sigaretje op het terras, dat moet toch kunnen? Of moeten we onszelf, en de overheid ons, soms een handje helpen?

Sprekers:
 – Denise de Ridder, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de universiteit Utrecht;
– Dick Willems, raadslid bij de Raad voor Volksgezondheid en voorzitter van het forum van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid;
– Paul Frissen, bestuurskundige en politiek filosoof;
– Renato Valdo Olmos, mede-oprichter en CEO van Human; – Wanda de Kanter en Pauline Dekker, Tabaknee.nl.

Moderatie:Groene-redacteur Casper Thomas.

Kaarten zijn verkrijgbaar via De Balie.