En dat terwijl er niets ‘gewoons’ verkocht mocht worden op de Darling Market, want daarvan zou de Rijswijkse middenstand te veel concurrentie ondervinden. Het assortiment moest exotisch zijn, luidde een van de vestigingsvoorwaarden. De markt mocht bovendien alleen in het weekend open zijn en de standhouders werden geacht tien procent vermakelijkheidsbelasting af te dragen.
Overdekte markten met een multicultureel tintje trekken veel toeristen en bieden werkloze allochtonen de kans om te starten als ondernemer. Dit was althans de gedachte in de gemeente Rijswijk, en ook in Deventer en Amsterdam. Maar de Oosterse Passage te Deventer en de Amsterdamse IJmarkt zijn jammerlijk mislukt, voornamelijk door toedoen van diezelfde goedbedoelende gemeenten. Zij vissen potentiële allochtone ondernemers uit de bakken van de sociale dienst, regelen een complete markt bij elkaar, maar vergeten vervolgens zich terug te trekken en de markt zijn werk te laten doen.
De IJmarkt in Amsterdam kon in 1994 binnen negen maanden worden opgedoekt. Wat bedoeld was als toeristische attractie en springplank voor startende allochtone ondernemers werd een debâcle door de gemeentelijke regelzucht. De vestigingseisen waren zo streng dat de gangen van de overdekte markt leeg bleven. Zo ook de zakken van de geselecteerde ondernemers. Het enige wat zij overhielden aan het avontuur waren schulden.
Al dertig keer zijn in Nederland dit soort multicultureel gekleurde markten neergezet. ‘Voor ons zijn dergelijke initiatieven een teken van dynamiek’, liet Economische Zaken onlangs weten, want ze ‘bieden mogelijkheden voor de kansarmen en dat past goed binnen het motto van het paarse kabinet: werk, werk en nog eens werk’. Hetgeen de gemeentelijke overheid vervolgens om zeep helpt met regels, regels en nog eens regels. Kill your darlings, heet dat. Of, in goed Nederlands, doodknuffelen. Grappig genoeg denkt nu de nationale overheid dit beter te kunnen. In het kader van het grote-stedenbeleid worden zeer binnenkort kansenzones in het leven geroepen. Beginnende ondernemers die nu nog worden afgeschrikt door ingewikkelde regelgeving en langdurige procedures, zullen door speciale ambtenaren door het gemeentelijke bureaucratische doolhof worden gegidst. Speciaal voor hen komen er soepeler toegepaste regels en fiscale faciliteiten in enkele uitverkoren achterstandswijken. De kansenzones moeten een ‘doorbraak in lokale bureaucratie’ worden, om ‘fiasco’s als met de IJmarkt te voorkomen’.
En zo zullen Neerlands donkergekleurde darlings dan eindelijk kunnen zegevieren in het vrije ondernemersschap. In speciaal daarvoor ontworpen, strikt geregelde regelvrije zones.