De VN kopiëren de ‘Dutch approach’ in Mali

Gao – ‘Dan kunnen we rollen’, zegt een Nederlandse militair terwijl hij een zonnebril op zet en zijn wapen om hangt. Na inspectie van de communicatieapparatuur mogen de voertuigen de poort uit. Verdeeld over quads en trucks begint een groep van bijna twintig militairen aan een patrouille door Gao.

De stoffige stad in het noorden van Mali is al jaren het toneel van een internationale troepenmacht die de fragiele vrede bewaakt in de regio. Sinds 2014 nemen de Nederlandse blauwhelmen van de Luchtmobiele Brigade deel aan de vredesmissie om voor de Verenigde Naties informatie in te winnen. Maar in tegenstelling tot hun VN-collega’s hebben de Nederlandse verkenners geen blauw doek over hun helm gedrapeerd. ‘Het is prettig als de bevolking ons niet direct als VN-vredesmacht herkent want dat werkt niet altijd in ons voordeel’, legt de jonge pelotonscommandant Bernhard uit. De Nederlandse militairen rijden ook als enigen met open trucks en quads door de straten van Gao, om zo een vertrouwensband met de inwoners op te bouwen.

Als de colonne stapvoets een drukke wijk in rijdt om met een jeugdbeweging te praten, blijkt de aanpak te werken. Buurtbewoners begroeten de militairen vriendschappelijk, terwijl die met een tolk het honk van de jongeren in gaan. Kinderen zwermen om de voertuigen heen en dollen met de overige soldaten. De kleine delegatie praat bijna een uur over veiligheid, stabiliteit en criminaliteit met de buurtjongeren. Omar, een oude man die het schouwspel gadeslaat, vertelt dat hij tevreden is met de Nederlandse aanwezigheid. ‘Het is natuurlijk jammer dat we militaire steun nodig hebben, maar hun inzet is noodzakelijk voor onze veiligheid.’

Na een stop op de zondagsmarkt en een kop thee bij de burgemeester van het stadskwartier keren de verkenners in het donker huiswaarts. Bij het naderen van de militaire basis vertrekt een volledig gepantserde VN-stoet in tegengestelde richting om aan een volgende patrouille te beginnen. ‘Deze militairen blijven in hun voertuig en leggen geen contact met de plaatselijke bevolking’, zegt een verkenner die vanachter zijn boordwapen de omgeving bestudeert.

De VN zijn ondertussen dusdanig gecharmeerd van de toegankelijke ‘Hollandse’ mentaliteit dat het logge internationale orgaan onderzoekt of de verkenningsmethode in de toekomst bij andere missies kan worden ingezet. Zo komt er na ruim vijf jaar weliswaar een einde aan de Nederlandse missie in Mali, maar is de internationale vredesmacht een methode rijker: the Dutch approach.