De boodschap is duidelijk en algemener toepasbaar. Laat de paarse politiek nog maar een paar kabinetsperioden graven en bouwen, dan groeit en bloeit niet alleen de poldereconomie, maar ook met het milieu komt het dan prima in orde. De kalveren dartelen op de overdekte hoge-snelheidsbanen, de lentebloesem omzoomt de Betuwelijn, de vogeltjes fluiten op het vliegtuigeiland. Want dat schijnt het enige probleem te zijn: een kunstmatig eiland is te aantrekkelijk voor vogels, en die zouden gevaar kunnen opleveren voor de straalmotoren van de vliegtuigen.
Vandaar dat D66 blijkens haar ontwerp-verkiezingsprogramma tegen een tweede luchthaven is en vóór een verdere groei van het huidige Schiphol tot boven de door Paars afgesproken grens van 44 miljoen passagiers. Zestig miljoen moet ook kunnen als de andere milieunormen maar niet worden overschreden. Daarnaast stelt de partij heel zinnige dingen voor, zoals belasting op kerosine, de brandstof van vliegtuigen, waarvan de prijs kunstmatig laag wordt gehouden. Maar het is al wel duidelijk hoe de uitkomst van dit soort compromissen zal zijn: wel de groei van Schiphol tot mainport, maar van al die lastige milieunormen komt niets terecht.
Tot nu toe betekent de vermenging van Paars en Groen immers alleen maar Grijs: meer en meer grauw beton en groezelig asfalt. Als nu zelfs de meest milieugezinde partij uit de paarse coalitie het groen voor gezien houdt, kunnen we nagaan wat een volgend kabinet-Kok of -Bolkestein gaat opleveren: fraaie mogelijkheden voor onze baggeraars, ingenieursbureaus en wegenbouwers om te experimenteren met onderaardse wegen en spoorlijnen, kunstmatige eilanden, futuristische constructies en zwevende steden.
Ooit ageerde dit weekblad tegen de bio-industrie in de landbouw en bijvoorbeeld de bouw van het foeilelijke winkel- en kantorencentrum Hoog Catharijne midden in het centrum van Utrecht. Nu willen ze in die stad de oude singels weer uitgraven en althans iets van de schade herstellen.En waar de bio-industrie toe heeft geleid staat elke dag in de krant: mestoverschot, gekke koeien en verpeste varkens. Zelfs de boeren verklaren tegenwoordig bij een opinie-onderzoek plechtig dat ze zich van nu af aan mede verantwoordelijk zullen voelen voor het landschap en het milieu.
Toch heeft de Tweede Kamer het goed voor met ons milieu. Als het even meezit, zal zij immers deze week besluiten de jacht op de patrijs aan banden te leggen. Opdat we die misschien in de toekomst nog eens zullen kunnen aanwijzen aan onze kleinzoons en kleindochters: kijk daar, zie je dat, een echt vogeltje, aan de voet van die mooie paarse Jorritsma-viaductassemblageconstructie.