Drie kabinetten leek er slechts waardering

voor schatkisthoeder en premier Wim Kok.

Hij kon, met kroonprins Ad aan de regering,

Europa in, en zag geen struikelblok.

’t Werd 11 september. Door islamisering

en wachtlijsten werd hij tot zondebok.

Pim vloog omhoog, Wim wachtte een halvering,

waarna hij om Srebrenica vertrok.

Helaas, drie socialistische premiers

werden de redders van de monarchie:

in de affaire-Hofmans was het Drees,

bij Bernhard en de vliegtuigindustrie

was het Den Uyl, en Kok werd nummer drie.

Er heerst nog steeds Oranjeklanten-vrees.

(Theodor Holman is met vakantie)