Op nummer zeven van de beruchte lijst vijftien staat de heer Peeperkorn. Ik ken hem niet, maar wat zegt dat? (Op nummer één van lijst vijftien staat de heer For tuyn. Die doet niet meer mee. Hij haalt wel de stemmen op om Peeperkorn in de Tweede Kamer te brengen.) Peeperkorn is ook een romanfiguur uit De Toverbergvan Thomas Mann. Het is een grote Hollander die in het beroemde Zwitserse kuuroord Davos verschijnt met aan zijn arm het meisje waar de held van het verhaal al jaren verliefd op is. Peeperkorn houdt alle kuurgas ten in de ban, onder meer vanwege zijn vermeende legen-

d arische rijkdom. De voormalige plantage-eigenaar is gedoemd te sterven aan een tropenkwaal, en drinkt van vroeg tot laat jenever om de pijn te dempen. Hij neemt zijn vrienden mee op een picknick bij een waterval. Daar steekt hij een lang betoog af – waar niemand iets van verstaat. Het geweld van het vallende water overstemt alles. Het luisterend gezelschap haalt het niet in zijn hoofd om dat de machtige en zieltogende man te zeggen.

Dit ongewisse mengsel van dood en succes hangt ook om de lijst Fortuyn en zíjn Peeperkorn. De fortuynis ten verschijnen straks massaal in het parlement, met een mandaat van verdriet en ergernis. Het verhaal dat ze houden is imponerend, maar tegelijkertijd niet te bevatten. Toen Fortuyn succesvol het verband leek te leggen tussen de integratie van moslims, files en lange wachtlijsten, was het al lastig om vast te stellen of dat een vernieuwende of vergiftigende impuls voor de democratie was. Interpretatie stond iedereen vrij. Nu zijn program van opgewekt én verbitterd ressentiment met zijn dood zo tragisch gekatapulteerd is, constateren de gevestigde partijen dat hen niets rest dan knikken en doen alsof ze luisteren. In stilte wachten ze de verkiezingen af, want argumenteren voelt als het onderbreken van Peeperkorn naast de waterval. Zinloos en onbeleefd. Cynisch genoeg leidt dit tot verhoogde activiteit in de breed betreurde achterkamers. Zodoende. Het wordt een politiek onfrisse tijd. Je kunt hooguit met zekerheid stellen dat niet alleen de lijst Fortuyn nu over een nieuwe lijsttrekker nadenkt.