Het definiëren van de middenklasse in één land is al lastig, maar het is een vrijwel onmogelijke opgave om de omvang van de middenklasse wereldwijd te vergelijken. Econoom Homi Kharas van het Brookings Institute, een Amerikaanse denktank, ondernam een poging in samenwerking met de OESO. In het rapport The Emerging Middle Class in Developing Countries beschrijft hij hoe in de periode van 1965 tot 2030 de mondiale mid denklasse opkomt. Vooral in Azië en Zuid-Amerika de opmars spectaculair.

Kharas erkent dat elke definitie problematisch is. Maar, stelt hij, welke definitie ook gekozen wordt, dezelfde ontwikkeling is zichtbaar. Kharas koos ervoor om de middenklasse te meten aan de hand van het besteedbaar inkomen, waarbij iedereen die tussen de 10 en 100 dollar per dag te besteden heeft tot de middenklasse behoort. De bedragen zijn gecorrigeerd naar het prijsniveau van in de verschillende landen, de zogeheten koopkrachtpariteit.

In welvarende Westerse landen behoort al geruime tijd vrijwel iedereen tot de middenklasse - de krimp wordt veroorzaakt doordat meer mensen tot de rijkste klasse gaan behoren. In de opkomende economieën stijgt de middenklasse het snelst.