Het gebruik van elektronische apparaten heeft onze communicatie in veel opzichten veranderd, vooral het verschijnen van sociale netwerken heeft nieuwe fenomenen gecreëerd en daarbij lagen toegevoegd aan onze omgang met de ander en aan de perceptie van de wereld om ons heen. De woorden in het woordenboek van het Servische design duo TeYosh zijn efemeer: ze zullen verdwijnen door de veranderingen van de sociale media.

Dictionary of Online Behavior is gebouwd vanuit het perspectief van de laatste generatie die opgroeide in een offline omgeving en de gelegenheid had een kritische blik te werpen op de online wereld als iets nieuws en ‘anders’.


www.dictionaryofonlinebehavior.com

Concept, beelden en tekst: TeYosh

Beeld Overpresent: The Rodina
Beeld Skin Trade: Simone C. Niquille