Kentucky – Een essentiële taak van iedere radioloog is uiteraard het interpreteren van röntgenfoto’s. In de door Republikeinen geregeerde staat Kentucky mogen radiologen juist dat niet meer doen – althans, wanneer het om de röntgenfoto’s van de longen van mijnwerkers in de staat gaat. Dat mogen sinds de aanname van de wet HB-2 voortaan alleen longartsen nog doen, van wie aangenomen wordt dat ze vriendelijker zijn jegens de mijnbedrijven.

The Guardian bericht nu dat de wet in Kentucky voornamelijk bedoeld was om de radioloog James Crum uit die staat in te tomen. In opdracht van de federale overheid leest Crum al jaren de röntgenfoto’s van mijnwerkers in de regio Appalachen. In 2015 sloeg hij alarm: hij had een grootschalige terugkeer van ‘zwarte-longenziekte’ gesignaleerd onder lokale mijnwerkers. Het U.S. National Institute for Occupational Safety and Health (niosh) besloot daarom een eigen, breder onderzoek uit te voeren waaruit bleek dat van de mijnwerkers die langer dan 25 jaar in deze regio hebben gewerkt, 20,6 procent zwarte longen heeft. Om aan te geven hoe ernstig die ziekte is: de patiënt sterft er onherroepelijk aan doordat hij stikt. Het enige wat de medische wetenschap kan doen is dat proces verzachten en vertragen.

Wellicht ernstiger is dat bestuurders, zowel op staats- als federaal niveau, al jaren op de hoogte waren van de wederopleving van de zwarte-longenziekte in de regio, maar nauwelijks iets deden om die trend te keren, zo blijkt uit een nieuw onderzoek door het altijd grondige tv-programma Frontline. Zo onderzocht Frontline 21.000 monsters van opgegraven stof uit de niosh-databank, verzameld over dertig jaar. Vijftien procent van die monsters gaf aan dat mijnwerkers blootgesteld werden aan doses silicastof die vele malen hoger zijn dan toegestaan.

Tevens bleek uit het Frontline-rapport dat de terugkeer van de zwarte-longenziekte het gevolg is van een essentiële verschuiving in de wijze van kolendelving. De rijkste kolenlagen in de Appalachen zijn al decennia uitgeput, waardoor mijnwerkers naar kolen graven die zich diep in zandsteen bevinden. Als dit zandsteen met mijnapparatuur wordt opengebroken, geeft het quartz in het zandsteen silicastof af dat nog schadelijker is voor de longen dan het stof dat kolen opwekken.

Als Amerikaanse toezichthouders niet beginnen met het serieus monitoren en naleven van de regels wacht mijnwerkers door het hele land wat hun collega’s in de Appalachen overkomt, waarschuwde Crum in The Guardian. ‘Wat we nu in de Appalachen zien, is een voorbode van wat staat te gebeuren in alle mijnregio’s in de Verenigde Staten’, zei hij.