Hoe komt het dat de politiek in een zo kwaad daglicht is komen te staan? Op deze vraag verschillen de antwoorden enorm. Ligt het aan de politici zelf? Zijn die te veel bezig zijn met partijbelangen, de eigen carrière, of erger: de eigen portemonnee? Of is het de schuld van de verwende, humeurige burger die te veel van de politiek verwacht en een veel te kort lontje heeft? Moet het systeem anders? Of hebben we andere politici nodig?

Over deze vragen buigt zich een panel met onder meer René Cuperus van de Wiardi Beckman Stichting, Betty de Boer , Tweede Kamerlid voor de VVD en Aukje van Roessel , journalist van de Groene Amsterdammer. De discussie wordt geleid door Hans Harbers.

Toegang: € 2,50. U kunt kaarten reserveren op het telefoonnummer 050 312 04 33.