Als weekbladjournalist komt het soms voor dat je wordt ingehaald door de actualiteit. In het artikel [De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen](../../../2007/40/Hettoetsingskadervoor_Uruzgan) schreef ik het volgende:

“Hoe de tegenstelling vechtmissie-opbouwmissie in de wereld is gekomen, is onduidelijk. Het is opmerkelijk dat Defensie het hoofd ernaar laat hangen […] Bang als het is voor het predikaat vechtmissie, moffelt het ministerie berichten over de strijd weg zolang de situatie het toelaat. Daardoor ontstaat een vertekend beeld.”
lees verder op de weblog van Joeri Boom