vrijdag, 23 september 2011, Sugar Factory Amsterdam

Democracy alla Turca: The next step in the Arab Spring?

Een veelzijdig politiek nachtcafé met activisten uit het Midden-Oosten, Nederlandse politici, live muziek en Midden-Oosterse mezze.

Begin 2011 werd de wereld opgeschud door massale opstanden in de Arabische wereld. De vaak jonge demonstranten zetten zich in voor menselijke waardigheid, vrijheid en rechtvaardigheid en riepen hun dictatoriale leiders op om af te treden. Turkije wordt vaak gezien als een van de weinige succesvolle toepassingen van democratische principes in een overwegend Islamitisch land. Bestaat er echter zoiets als een Turks model? Welke tekortkomingen kent de Turkse democratie? En in hoeverre is een eventueel Turks model toepasbaar in democratiserende Arabische landen? Vooruitblikkend op verkiezingen in Tunesië en Egypte zijn dit een aantal van de vragen die deze avond aan bod komen.

Datum: vrijdag, 23 september 2011
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: Sugar Factory, Lijnbaansgracht 238 Amsterdam (tegenover de Melkweg)
Toegang: €5
Voertaal: Engels
Reserveren is verplicht

Turkije Instituut i.s.m. Stichting Pera, LUCIS/Universiteit Leiden, Alfred Mozer Stichting, Stichting IDI/D66, Wetenschappelijke Bureau GroenLinks, NIMD