In _ De Groene Amsterdammer _ schreef Aart Brouwer onlangs over de relevantie van Tocqueville. Lees zijn artikel: ‘ Wie ruimt de bomen van de weg?

In april 2011 komt bij uitgeverij Lemniscaat de eerste integrale Nederlandse vertaling uit van Alexis de Tocquevilles meesterwerk De la démocratie en Amérique. Dit boek, voor het eerst verschenen in 1835 (deel 1) en 1840 (deel 2), gaat over de Amerikaanse democratie. Maar de Tocqueville heeft er naar eigen zeggen meer gezien dan alleen Amerika. Hij ziet het land als het prototype van de moderne samenleving, gebaseerd op gelijkheid. Weifelend tussen bewondering en twijfel, schets de Franse aristocraat een schitterend portret van deze samenleving - volgens velen het beste portret van een democratie dat bestaat. Zijn bedoeling: aan Europa zijn voorbeschikte toekomst tonen, inclusief alle gevaren die gepaard gaan met de opkomst van de democratische gelijkheid.

De Tocqueville is namelijk één van de eersten die een spanning constateert tussen de basisprincipes van de moderne samenleving, namelijk vrijheid en gelijkheid. Enerzijds kan het streven naar gelijkheid ten koste gaan van de vrijheid van burgers, anderzijds kan vrijheid leiden tot ongelijkheid. Een democraat zou volgens de Tocqueville meer gelijkheid vooropstellen, en dit ook in wetten willen vastleggen. In die mate dat het aanleiding zou kunnen geven tot een nieuw despotisme.

Prof. Andreas Kinneging van de Universiteit Leiden praat over de hedendaagse relevantie van het werk van de Tocqueville. Dirk Verhofstadt , publicist en lid van de onafhankelijke denktank Liberales _toetst de ideeën van de Franse schrijver kritisch aan onze samenleving anno 2011. Tenslotte vertelt Naema Tahir , auteur van onder andere _Kostbaar Bezit en Een moslima ontsluiert _over haar persoonlijke leeservaring van _Democratie in Amerika.

Dit debat wordt georganiseerd in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Leiden in het kader van de conferentie “Democratie of verlicht despotisme. De Tocqueville herbekeken” op vrijdag 29 april 2011 van 10:00 tot 16:30. Meer informatie: www.vub.ac.be/iPAVUB.

Gratis, reserveren aanbevolen: ** **info@deburen.eu** of +32 (0)2 212 19 30**

Meer info via deburen.eu