In Turkije wordt de dominante seculiere natiestaat-ideologie bestreden door de toegewijde Islamitische middenklasse, met de regeringspartij APK als hun woordvoerder. Maar ook door verschillende minderheden -zoals Alevieten, Christenen en Joden- wiens religieuze vrijheid door de staat wordt beperkt. In Nederland ligt de nadruk in het debat op het herdefiniëren van religieuze vrijheid in een evenzeer gevoelig politiek klimaat.

De relatie tussen religie, burgerschap en democratie wordt hevig bediscussieerd, zowel in Turkije als in Nederland. In Nederland richt het debat zich op hoe om te gaan met een breed begrip van religieuze vrijheid, terwijl in Turkije juist deze parameters zelf worden bestreden. Hoewel de Nederlandse en Turkse context in eerste instantie zeer van elkaar verschillen, is een open, kritisch en vergelijkend debat een goede kans om naast die verschillen, ook parallellen te trekken. Zo kunnen we uitdagingen benoemen waar beide samenlevingen voor staan.

Selim Deringil (Afdeling Geschiedenis, Universiteit van Boğaziçi ) zal het debat openen met een inleiding op de historische ontwikkelingen van religie, samenleving en staatsrelaties in Turkije. Vervolgens zal Erik-Jan Zürcher (Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis - IISG) een vergelijkbare historische analyse presenteren van de Nederlandse ontwikkelingen.

Paul Scheffer (Publicist, Bijzonder Hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken, Universiteit van Amsterdam) en Etyen Mahçupyan (TESEV Democratiseringsprogramma en Zaman dagblad) zullen de actuele uitdagingen in Turkije en Nederland bediscussiëren, gevolgd door een debat met het publiek. Moderator: Markha Valen ta (Universiteit van Amsterdam).