Wie zit daar in de schuilkelder van laf?

’t Is Wouter Bos, bevend van geen standpunt.

En JP, voor een leeg soldatengraf,

preekt leger heldenmoed zonder een punt.

Dus: «niet militair, maar wel politiek».

Dus: goed wat jullie doen — wij helpen niet.

Dus: bombarderen jullie maar die kliek.

Dus zien jullie ons daar niet expliciet.

De struisvogel legt eieren zó groot.

Het kuiken straks: ons nieuwe kabinet.

De vuile handen wast men in ’t toilet.

Hulp hier betekent daar: een broertje dood.

Sinds wanneer — om het nat en om het pappen —

is moed een paradox om te ontsnappen?