De gemeente Amsterdam is inmiddels een heuse Europa-discussie begonnen op Internet. Deze maand leverde minister De Boer de stelling ‘In Europa moet het milieu even belangrijk worden - en misschien zelfs belangrijker - dan de markt en de munt’. Maar dan in het Engels, want de gemeentelijke pagina’s zijn vooral bedoeld voor internationale promotie van de stad. De discussie komt echter niet veel verder dan de reactie ‘dat het uitwisselen van voetbalshirtjes verboden moet worden, maar dat dames juist verplicht moeten worden op het veld hun shirtjes te wisselen’.
De PvdA probeert het op een andere manier. Na de ‘scenario’s’ over de sociale zekerheid heeft de partij nu scenario’s over Europa in de maak. ‘Denk vrij, (be)denk Europa!’, is de opdracht. Dat is niet zo moeilijk, zo bleek tijdens de eerste brainstormsessie. Europa moet natuurlijk sociaal, rechtvaardig, milieuvriendelijk, democratisch, open en nog zo'n paar dingen worden. Met ‘één progressieve Europese partij die studie- en zorgverlof hoog op de agenda heeft’. Tot zover de wensen van de deelnemers. Alleen lagen de verwachtingen betreffende Europa wat anders. Nu de nationale scheidslijnen verdwijnen gaan politieke entrepeneurs de etnische scheidlijnen steeds meer bespelen; Europa zorgt voor een enorme ‘beleidsconcurrentie’ tussen landen, dat wil zeggen het steeds verder verlagen van bijvoorbeeld collectieve voorzieningen en milieu-eisen om daarmee de eigen concurrentiepositie te verbeteren; Europa wordt een (kern)macht die zich gaat keren tegen het Moslimblok; er komt binnen Europa een drama tussen de haves en have-nots. En nog zo'n paar dingen. Misschien kan de volgende bijeenkomst gaan over de vraag hoe het toch komt dat de Europese werkelijkheid er zo anders uitziet dan de dromen.
Iets heel anders. Zoals bekend heeft het Europese parlement niets te zeggen over het verdrag dat de regeringsleiders in juni afsluiten in Amsterdam (of in Luxemburg in december, of nog later). Maar de nationale parlementen wel, die moeten het nieuwe verdrag ratificeren. Het Italiaanse parlement heeft een manier gevonden om de Europarlementariërs alsnog een stem te geven. Het nationale parlement gaat alleen akkoord als het Europarlement zijn fiat geeft. Misschien een idee voor Nederland?