In drie korte presentaties van 15 minuten zullen drie wetenschappers nader ingaan op de democratie in Nederland waarna er volop ruimte is voor discussie met de zaal.

Met: Marcel Maussen (universitair docent), over Religie en democratie in Nederland, _ Tom van der Meer (universitair hoofddocent), over _Vertrouwen in de Nederlandse politiek en Laure Michon (Senior onderzoeker Dienst Onderzoek en Statistiek, gemeente Amsterdam), over Quota’s in de politiek

Moderatie is in handen van Ruben Maes.

Challenges to democratic representation

De onderzoeksgroep ‘Challenges to democratic representation’, van de faculteit Politicologie van de Universiteit van Amsterdam, bestudeert het functioneren van de democratie in de 21ste eeuw. Democratie moet iedere dag worden uitgevonden en dit lijkt zeker het geval in het Nederland van 2012. Opkomend populisme, voortdurende kritiek op de rechtsstaat, een schijnbaar of blijkbaar Europees democratisch tekort en de toenemende diversiteit in de Nederlandse samenleving maken dat een aantal fundamentele democratische normen en waarden opnieuw doordacht worden. De scheiding tussen kerk en staat, de gelijkheid van mannen en vrouwen en de vrijheid van meningsuiting zijn onderwerpen die onderdeel zijn van het maatschappelijk debat. Maar ook meer algemene thema’s als de relatie tussen nationale staten en Europa, de rol van een Europese ‘civil society’, de invloed van immigratie op democratie en de veranderende rol van politieke partijen worden politiek bediscussieerd en wetenschappelijk onderzocht.


Organisatie: Universiteit van Amsterdam en de Groene Amsterdammer i.s.m. de Rode Hoed