Paramaribo – Het zijn geen gemakkelijke weken voor president Desi Bouterse van Suriname. Nadat zijn regering eind maart had aangekondigd dat de benzineprijzen worden verhoogd met tien procent om de lege schatkist opnieuw een beetje gevuld te krijgen, braken begin april bescheiden straatprotesten uit. Toen verschillende vakbonden, onderwijzers en bedrijfsorganisaties zich na enkele dagen bij de acties hadden aangesloten, zwol de groep demonstranten snel aan. Het openbare leven in Paramaribo werd vorige donderdag nagenoeg platgelegd door zo’n achtduizend Surinamers die luid roepend door het centrum van de hoofdstad trokken. Het controversiële staatshoofd kreeg niet alleen naar het hoofd geslingerd een ‘lummel’ en een ‘lafaard’ te zijn, er waren zelfs bordjes te zien waarop hij een moordenaar werd genoemd, verwijzend naar zijn status als hoofdverdachte van de decembermoorden. Opmerkelijk, want Suriname blijft een samenleving waarin nog vaak angst heerst om te praten over de militaire dictatuur van de jaren tachtig.

Met een economische crisis die nu al sinds 2015 meedogenloos inbeukt op de toch al frêle schouders van het Surinaamse volk – een crisis veroorzaakt door de sterk gedaalde prijzen van exportproducten én door de spilzucht van president Bouterse – stelden velen zich de vraag waarom de Surinamers nog niet eerder op straat waren gekomen. Na een mislukte actie in oktober met slechts enkele honderden mensen was niet meer geprobeerd een protest te organiseren.

De plotse stijging van de brandstofprijs blijkt nu de druppel te zijn die de emmer toch deed overlopen. Al is het de vraag of de betogers zullen doorzetten. De Surinaamse oppositie is sterk verdeeld, de belangrijkste vakbondsleider van het land staat aan de kant van Bouterse en de president zelf liet al weten echt niet van plan te zijn op te stappen voor de parlementsverkiezingen van 2020.

Bovendien kreeg Bouterse onverhoopt ook goed nieuws te horen. Het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum in Nickerie (Adron) maakte vrijdag bekend dat het twee nieuwe rijstrassen heeft ontwikkeld: ‘Adron ddb 1’ en ‘Adron ddb 2’. Waarbij ddb staat voor Desiré Delano Bouterse. De nieuwe variëteit wordt door de onderzoekers aangeprezen als een rijstsoort met een hogere resistentie tegen ziekten, plagen en schimmelinfecties. Maar bovenal hebben de planten stevige stengels, waardoor ze moeilijk omvallen. Een metafoor die kan tellen. Al plaatste een Surinamer op Facebook meteen de opmerking dat hij Bouterse binnenkort ook letterlijk kan uitkotsen.