In week 27 van 1911 bracht De Amsterdammer - Weekblad voor Nederland een verslag van het slot van het Zesde Internationale Congres voor Vrouwenkiesrecht te Stockholm.

De Groene - pardon, De Amsterdammer, ruimde hier in 1911 een aparte rubriek voor in: de vrouwenrubriek. Mevrouw N. Mansfeldt-de Witt Huberts doet verslag van het congres, waarin ze vooral Engelse vrouwen prijst, die weigeren rijksbelasting te betalen totdat ze kiesrecht krijgen.

‘Al zullen de Hollandsche vrouwen, hopen wij, nooit tot zulke maatregelen behoeven te komen, omdat onze Regeering ons zeker niet zoo lang zal laten wachten op onze burgerschapsrechten als in Engeland, waar de strijd reeds zooveel langer duurt, respect dwingen zij af, die moedige Engelsche vrouwen die zóóveel er voor dragen!’

De ‘Hollandsche vrouwen’ hebben nog elf jaar op de grondwetswijziging moeten wachten. De Engelsche zeventien.

http://www.groene.nl/historisch/1911/07/09/#0-05-0-00