De voedselspecial van De Groene Amsterdammer van zomer 2011 lijkt een origineel initiatief, maar niets is minder waar: in maart 1911 ging de hele wetenschappelijke varia over voedsel! En in deze rubriek ging P. van Olst terug naar het allereerste eten, de oervorm van voedselopname, in de belichaaming van een eencellige. Eencelligen drijven, zoals u misschien wel weet, sinds de tijd dat de aarde woest en ledig was, rond in water.

‘Is er een voedseldeeltje in den weg gekomen dan eet het eencellige dier dit voedsel op door een paar uitloopers eromheen te laten stromen, links en rechts, die zich achter het voedsel weer vereenigen.’

Als het voedseldeeltje is verorberd, moet het eten natuurlijk verteerd worden en worden uitgescheiden.

‘Het voedsel is nu in het lichaam opgenomen en ligt meestal in een soort blaasje, gevuld met water. Het omringende plasma geeft hieraan de stoffen af, die het voedsel verteren, waarna de opgeloste voedseldeelen in het plasma overgaan en de rest weer uitgestooten wordt buiten den plasmadruppel.’

Voìla, de hele Groene van de aankomende twee weken van kop tot staart voor u samengevat in de wetenschappelijke varia van honderd jaar geleden. Eet smakelijk!