Het huwelijk tussen Charles en Diana werd door de koningin ten zeerste verwelkomd.
Het huis Windsor heette oorspronkelijk Hannover en kwam in de vorige eeuw vanuit Duitsland naar Londen om de troon over te nemen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verengelste koning George V zijn naam, omdat men de familie verdacht van sympathie voor de Kaiser. De familie Hannover/Windsor is betrekkelijk recentelijk in het internationale rode boekje verschenen en deed haar best om in te trouwen in de Britse nobility. Een aantal malen met succes. Zo stamt de koningin-moeder uit het geslacht Bowes-Lyon, die het beruchte kasteel Glamis bewoont, dat model stond voor Shakespeares Macbeth. Daarnaast huwden neven en nichten links en rechts in de Britse adel. Alleen het geslacht Spenser bleef als een onaangetrouwd bastion staan, zodat de koninklijke familie stond te juichen bij het huwelijk van Charles en Diana.
Hiermee is bewezen dat een huwelijk op ebenbürtig niveau niet per se tot een succes hoeft te leiden. Een verbintenis tussen een persoon uit een koninklijk nest en een niet-adellijke kan daarentegen wel goed uitpakken. De Zweedse koning is bijvoorbeeld met een Duits ‘meisje uit het volk’ getrouwd en het is voorbeeldig huwelijk.
Overigens ben ik van mening dat Nederland zo snel mogelijk een republiek moet worden. Gezien de taferelen in Atlanta zie ik de toekomst van het koninkrijk somber in. De woorden van Jacques de Kadt zijn, zoals vaker, profetisch geweest. Nijmegen, B. OERLEMANS