13 mei

Dag van de IJs heilige Sint-Servaas (de anderen zijn Mamertius, Pankras en soms Bonifatius).

Duits

In 1877, het jaar waarin De Groene Amsterdammer werd opgericht, gaf Mark Twain een redevoering voor de culturele hoofden van Amerika, waarin hij de eerbiedwaardige schrijvers Emerson, Whittier en Longfellow genadeloos parodieerde en uitbeeldde als drie dronken zwervers. Verontwaardiging alom. Twain besloot een lange reis naar Europa te maken, «om enkele van de voordelen van het dood zijn te smaken». Hij leerde

Duits en schreef over die taal in zijn reisverslag A Tramp Abroad. Elke Duitse zin sloot volgens hem af met een reeks nutteloze werkwoorden, zoals «haben sind gewesen gehabt haben geworden sein». Puur ornament, vermoedde Twain, «een soort zwierige krul, niet strikt noodzakelijk, maar wel fraai».

14 mei

Lodewijk XIV beklimt op vierjarige leeftijd de troon en zal daar 72 jaar blijven zitten (1643).

De schrijvende medemens

Enkele weblogs voor schrijvers en allen die zich schrijver voelen.
www.bookninja.com

www.bookslut.com
bookangst.blogspot.com

15 mei

Feestdag van Dymphna, bescherm heilige

van de kranken

van geest.

Gemiddeldes

Gemiddeld spreekt een mens 31.500 woorden per dag.

Gemiddeld draagt één op de tien Nederlanders op z’n tiende jaar een bril, of heeft er een nodig.

Gemiddeld laten mannen veertig winden per dag, vrouwen zeventien.

Gemiddeld eet de Nederlander per jaar 37 frikandellen.

Gemiddeld keek de Nederlander in 2004 drie uur en een kwartier per dag televisie. Dat is acht minuten langer dan het record van 2003. Het aantal minuten dat naar reclame wordt gekeken steeg van vijftien naar zestien minuten per dag.

Gemiddeld bedraagt de game-tijd van kids (zes van de tien kinderen spelen games) een half tot twee uur per dag, exclusief tv-kijken, want dat neemt ook nog eens twee uur in beslag.

16 mei

«De ellende is dat ik opnieuw veel geld nodig heb, minstens 2000 roebel, net

als vorig jaar.» Dostojevski aan zijn uitgever (1879).

17 mei

De eerste draaimolen draait in Turkije (1620) en de eerste geheel verzorgde vakantie wordt georganiseerd door Thomas Cook, naar Parijs (1861).

Meer gemiddeldes

Gemiddeld ademt een mens 23.000 keer per etmaal.

Gemiddeld slaat een mensenhart 101.000 keer per etmaal. Bij een normale levens verwachting loopt dat op tot drie miljard keer. In die tijd pompt de spier (gemiddeld) vier honderd miljoen

liter bloed rond.

Gemiddeld drinkt een mens 75.000 liter water in zijn leven.

Gemiddeld duurt een hik vijf minuten, maar er zijn gevallen bekend van mensen die tientallen jaren de hik bleven houden.

18 mei

Proust ontmoet Joyce en vraagt hem of hij van truffels houdt. Ja, daar houdt hij van (1922).

Nog meer

gemiddeldes

Gemiddeld verliest een man veertig haren per dag, een vrouw zeventig.

Gemiddeld weegt het hoofd van een pas geboren baby een kwart van zijn totale lichaamsgewicht.

Gemiddeld is de lengte van een mens de afgelopen eeuw toegenomen met tien centimeter, maar Nederlanders groeien het hardst: gemiddeld 12,8 centimeter in honderd jaar.

Gemiddeld liegt een mens zes keer per dag, niet meegerekend de keren dat hij de waarheid verzwijgt, noch de keren dat hij weliswaar niet liegt, maar ook de waarheid niet spreekt, omdat hij bijvoorbeeld onzin verkoopt.

Gemiddeld komt één op de vijf koeien in Nederland nooit buiten en ziet nooit het zonlicht, als gevolg van het zero- grazing-beleid van de boeren.

Gemiddeld wordt een mens in Nederland

dagelijks geconfronteerd met drieduizend reclame-uitingen, allemaal onvrijwillig.

19 mei

Onthoofding van Anne Boleyn, tweede vrouw van Hendrik VIII, die de volgende dag met Jane Seymour trouwt (1536).

Weer meer gemiddeldes

Gemiddeld zakt tijdens een totale zonsverduistering de temperatuur op aarde 6,1 graden.

Gemiddeld belanden per jaar in Nederland meer dan vijftig miljoen lege blikjes en flesjes op straat.

Gemiddeld is een huisvrouw/man nu even lang bezig met de was als honderd jaar geleden, toen er nog geen wasmachines bestonden: vroeger werden de kleren veel langer gedragen voor ze in de was gingen.

Wonder

Week 19

De douche was uit

Maar de spiegel aan het medicijnkastje bleef beslaan

Ik voelde een aanwezigheid

Hoe hard ik het glas ook schoonwreef

Het besloeg weer even snel

Toch ontwaarde ik iemand

En ik was het niet zelf

Hij vroeg of ik een vuurtje had

En of ik wist hoe laat het was

En of ik ene Pieter kende

Met wie hij gisteren een afspraak had

Waarop die niet was komen opdagen

Toen ik weer gewreven had

Was het gewoon een duif

Die op de reling van het douchegordijn zat

De duif klapperde met zijn vleugels

En zei met de stem van een schorre papegaai:

Pas op voor een donkere vreemdeling

Met een wereldbol op zijn hoofd

Want hij zal uw ondergang zijn

En toen ik weer wreef was hij weg