Dick wie?

Was het vorige week nog de jonge Kennedy die bij gebrek aan nieuws tot Diana werd verheven, deze week kon Koning Hassan II, zich in extra publiciteit verheugen. Zo'n hoge pet had de westerse wereld niet op van de koning die al te veel integratie van zijn gevluchte landgenoten in de westerse samenlevingen niet toestond, maar toch waren ze er, de westerse staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders. Bill Clinton, George Bush, Jacques Chirac, koning Albert, prins Charles.

En Dick Benschop. En prinses Margriet. Qua gewicht was de Nederlandse delegatie meer naar verhouding dan die van vele andere landen. Ook als prins Willem-Alexander niet op de Antillen geweest zou zijn en ook als Kok niet op de camping in Frankrijk had gezeten, was een delegatie van Dick - wie? - Benschop en prinses Margriet zwaar genoeg geweest. Maar. Wie de integratieproblemen van Nederlandse Marokkanen voor ogen heeft, zou in de magere afvaardiging van Nederland een gemiste kans kunnen zien. In de Volkskrant van afgelopen maandag wordt een aantal Marokkaanse Nederlanders aan het woord gelaten. Modelmarokkanen als Fatima Elatik (Amsterdams gemeenteraadslid voor de PvdA) en Oussama Cherribi (Tweede Kamerlid voor de VVD) zeiden koningin Beatrix altijd meer als hun vorst beschouwd te hebben dan Hassan(II. Wanneer bij diens begrafenis niet Margriet maar Willem-Alexander - een man, dat doet het in islamitische landen sowieso beter - gestuurd was, dan hadden de Oranjes er opeens vele honderdduizenden onderdanen bij gehad. Bovendien een aardige stimulans voor de integratie. Frits Bolkestein moet zich in Brussel zitten te verbijten. Want was hij het niet die ervoor pleitte het vrijdagmiddaggebed aan koningin Beatrix te wijden in plaats van aan Hassan II? Ultieme vorm van integratie. Nogmaals, een gemiste kans.