New York - Afgelopen vrijdag ondertekende gouverneur Jan Brewer van de staat Arizona een nieuwe immigratiewet, die als doel heeft illegale immigranten te identificeren, vervolgen en deporteren. De wet verplicht de politie in Arizona om iedereen te ondervragen waarvan het vermoeden bestaat dat ze illegaal in de Verenigde Staten verblijven. Wie desgevraagd geen legale verblijfspapieren kan overleggen, is in overtreding, en kan derhalve worden gearresteerd.

Het ligt voor de hand wie in de ogen van de politie ‘vermoedelijk illegaal’ zullen zijn: de honderdduizenden Latino’s in de staat, herkenbaar aan hun bruine huidskleur en Spaans accent. Of louter aan hun kleding, zoals het Republikeinse parlementslid Brian Bilbray in reactie op de wet beweerde. ‘Getrainde professionals’ kunnen volgens Bilbray ongedocumenteerde arbeiders herkennen aan ‘de wijze waarop ze hun kleren en schoenen dragen’. Raciale profilering zou er niet aan te pas komen.
Maar ondertussen verblijven er wel naar schatting twaalf tot twintig miljoen illegale immigranten in Amerika. Het merendeel daarvan komt via de Mexicaanse grens binnen, in staten als New Mexico, Texas en Arizona. Omdat de federale overheid in Washington DC daar geen actie tegen onderneemt, deed die laatste staat dat dus maar zelf, zo verdedigde gouverneur Brewer zich tegen kritiek van president Obama.

Washington worstelt al decennia met het immigratievraagstuk. In 2005, en opnieuw in 2007, introduceerden Massachusetts-senator Ted Kennedy en Arizona(!)-senator John McCain wetgeving die zowel illegale immigranten kans op Amerikaans burgerschap zou geven als de grensbewaking zou aanscherpen. Het parlement kon het er niet over eens worden. McCain zei destijds: ‘We moeten met een humane en morele oplossing komen voor deze mensen. Ze zijn nu eenmaal hier en gaan nergens anders heen.’

Diezelfde John McCain is in 2010 vol lof over de nieuwe wet in zijn thuisstaat. Op Fox News maakte hij het wel erg bont. Als redenen voor zijn steun voor de wet noemde hij onder meer ‘de chauffeurs van auto’s met illegale passagiers die opzettelijk ongelukken veroorzaken op de snelweg’. Opmerkelijk is dat het betreffende tv-segment momenteel door zijn eigen verkiezingscampagne wordt verspreid op internet. Bij de Senaatsverkiezingen wordt McCain in Arizona uitgedaagd door de zeer conservatieve J.D. Hayworth, die de voorkeur geniet van de meeste Tea Party-activisten in die staat. Bovendien wijzen peilingen door Rasmussen uit dat zeventig procent van het electoraat in Arizona de anti-immigratiewet steunt. Het zou zomaar kunnen dat dit de nieuwe positie van McCain verklaart.