Dit jaar was ook het jaar van het przewalskipaard, de lynx, de bever en de otter. Overal waar nog een beetje groen groeit, worden verwoede pogingen gedaan om in Nederland uitgestorven diersoorten terug tot leven te brengen.
De dode biggen zijn per vrachtwagen over de snelweg ter destructie afgevoerd. Hun laatste tocht voerde ze over dassentunnels, ottersleuven en paddenbuizen, voorzieningen die hun minder eetbare mededieren veilig aan de overzijde van die snelweg moeten brengen.
Die twee kanten hebben met elkaar te maken. De ene is de boete die gedaan wordt voor de andere.
Dierentuin Nederland.
Het veeteeltdier wordt er, technologisch zeer verantwoord, van al het natuurlijk-dierlijke ontdaan.
En het wilde dier wordt er, technologisch even verantwoord, tot het natuurlijk-dierlijke gedwongen.
Daarover gaat dit dubbeldikke Groene kerstnummer aan het einde van het Jaar van het Varken.
Het dier in Nederland.
Het een vastgebonden aan de melkrobot. Het ander, van een zendertje voorzien, losgelaten op het wilde leven in de Biesbosch. Want hoe het ook zij: ergens zit er wel iemand die het dier in Nederland, computergestuurd en digitaal, nauwlettend in de gaten houdt.