Maandagavond: 63 zangers gehoord. De stemming geschiedt schriftelijk. Je mag als jurylid kiezen uit Vóór, Tegen of Twijfel. De onafhankelijke voorzitter telt samen met de directeur en een ‘telkundig’ bestuurslid. Dat tellen duurt lang, zodat de wachtenden de indruk krijgen dat wij elkaar als juryleden in de haren zitten met verhitte discussies. Niets is minder waar.
Het vastleggen op ons stemformulier duurde gemiddeld tien minuten en het afstemmen van het telresultaat duurde niet meer dan zeven minuten. De rest van het wachten van publiek en zangers zat in het tellen zelf.
23 zangers mogen door naar de halve finale. Daarvan kregen twee zangers een unanieme beslissing van de jury. Drie werden gekozen met acht stemmen en vier kregen zeven stemmen. Dan waren er zes zangers met zes stemmen en zes met vijf stemmen, wat een korte discussie vergde. Over twee zangers moest apart gepraat worden, waarna ook zij toegelaten werden. Alle anderen werden met een eenvoudige meerderheid van stemmen afgewezen. Dat klinkt niet slecht.
Een jury van negen vakspecialisten roept een verscheidenheid aan mogelijke meningsverschillen op. Hoewel je geen formele discussies voert gedurende de dag praat je wel een beetje met elkaar. Veel reacties zaten in de manier waarop vooral de dames zich kleden. Er zijn er die helaas vrij dik of te dik zijn. En vooral die categorie heeft moeite met het goed kleden. ‘Hebben die vrouwen dan helemaal niemand die ze adviseert?’ is de meest gehoorde vraag. Boezems en achtersten schijnen deze dames trots te maken, wat negatieve gevoelens oproept bij juryleden die zich in de omstandigheden van de aria, meestal over de liefde dus, moeten inleven.
De liefde in het theater vraagt om een fysieke uitstraling van de acteur/actrice die zich op de grootste gemene deler richt en daar zoeken mensen een vorm van schoonheid die het midden houdt tussen Angelina Jolie en Charlize Theron. Die deler bepalen wij niet, die bepaalt het publiek. En daar moeten zwaarder gebouwde vrouwen – mannen net zo goed – rekening mee houden. Anders worden ze niet gecast. Soms duiken er details op, zoals een navel die zich van de kledingstof niets aantrekt en brutaal een accent vormt. Bij het gebruik van de buikspieren tijdens het zingen komt de navel dan in beweging. Wij letten daar op. Dat is deel van ons vak. We hebben privé geen enkel probleem met zwaarder gebouwden, kunnen er zelfs verliefd op worden. Goede en verstandige kleding kan in zulke gevallen uitkomst bieden. In een enkel geval kan een vocale bijzondere prestatie dit bezwaar verminderen.
Gelukkig blijft het gemiddelde vocale niveau hoog en daar mag je dan de allerbesten uitzoeken. Daar gaan we de rest van deze week driftig mee door. Ik kom er uiteraard weer op terug.