Londen - Het Portcullis-logo van het Britse parlement zou te ouderwets zijn. Sterker, het gesloten valhek met een kroon erop komt zo ‘bedreigend’ over dat het potentiële bezoekers kan afschrikken. Dat beweert Jonathan Drori, de marketingdeskundige die door de Lagerhuis-voorzitter is ingehuurd om de moeder van alle parlementen publieksvriendelijker te maken.
Bezoekers van The Palace of Westminster voelen zich amper welkom, zo vertelde Drori onlangs aan de leden van een Kamercommissie. Het begint al met het gebouw zelf, een imposant staaltje neogotiek van architect Sir Charles Barry. Dat dit soort architectuur door de moderne mens als ongemakkelijk kan worden ervaren, bewees de studente Elly Nowell. Met veel poeha bedankte ze enkele weken geleden voor een studieplek op Magdalen College. Een van de redenen die ze opgaf was dat de toelatingsgesprekken gehouden werden in de ‘grand formal settings’ van het 554 jaar oude Oxford-college dat Oscar Wilde, John Betjeman en Julian Barnes tot zijn alumni mag rekenen. Een wegrestaurant bij de afslag Slough had blijkbaar haar voorkeur.
In het duizend kamers tellende meesterwerk van Barry wordt het us and them-gevoel alleen maar groter. Anders dan de populistische Kamervoorzitter zelf, die is uitgedost als een effectenmakelaar, kiezen sommige bekleders van oude ambten ervoor om eeuwenoude tradities en bijbehorende kledij te eerbiedigen. Alsof dat niet vervreemdend genoeg is, ontwaren bezoekers overal dat verfoeide middeleeuwse logo van het adellijke Huis van Beaufort: op de banken, op de informatiefolders en op de dartpijltjes die in de souvenirwinkel te koop zijn. Om de kloof tussen kiezer en gekozene compleet te maken heet de publieke tribune ook nog eens de ‘Strangers’ Gallery’, al mogen kamerleden niet meer ‘I spy strangers’ roepen, ooit een geliefde tactiek om een debat tijdelijk stil te leggen.
‘Het kan een erg intimiderende omgeving zijn’, zo concludeerde outreach-specialist Drori, die in zijn oordeel merkwaardig genoeg voorbij ging aan de barricades bij de ingang waar agenten met uzi’s rondlopen. Hij pleitte voor de aanleg van een bezoekerscentrum en het ophangen van bordjes om bezoekers te verwelkomen, liefst geschreven en versierd door een kleuter, in de geest van de officiële kerstkaart die Nick Clegg de wereld in stuurde. Tevens constateerde Drori dat sommige Kamerleden vijandig tegenover bezoekers staan. Dat geldt zeker voor de sociaal-democrate Rosie Cooper die een ‘Disney aan de Theems’ ziet opdoemen. Haar Conservatieve collega Philip Lee zei zich soms in een overdekte speeltuin te wanen. In The Daily Telegraph vroeg voormalig Kamerlid Anthony Grant zich af wat Drori in zijn gedachten had: ‘Een geüniformeerde butler die bezoekers met een dienblad vol drankjes welkom heet?’