Via de drie meest gebruikte vluchtroutes (zie de pijlen op de kaart) zijn in de eerste vijf maanden van dit jaar respectievelijk 50.430, 48.015 en 47.008 mensen naar Europa gereisd. In totaal zo’n 150.000 dus. Vergelijk dat met het aantal toeristen dat Frankrijk alleen al vorig jaar ontving: een kleine 84 miljoen. Oftewel ruim 550 keer zo veel.

Terwijl Nederlandse politici pleiten voor ‘opvang in de regio’ blijkt dat al lang een feit. Het leeuwendeel van de Syrische exodus wordt geabsorbeerd door buurlanden Jordanië (stand eind 2014: 623.112 Syrische vluchtelingen), Libanon (ruim 1,1 miljoen) en Turkije (meer dan anderhalf miljoen). Slechts een fractie daarvan reist door naar Europa. Let wel: het betreft hier alleen de Syriërs. Het totale aantal vluchtelingen dat deze landen herbergen is nog veel groter.

In andere conflictgebieden gaat het niet anders. Afghanen zijn de afgelopen jaren massaal gevlucht naar buurlanden Pakistan en Iran. Wie uit Soedan vertrok, ging naar Tsjaad of Ethiopië. Somaliërs zochten hun heil in (opnieuw) Ethiopië en Kenia. Ten slotte waren er nog ruim 300.000 Vietnamese vluchtelingen die naar China migreerden.

Een enkele keer blijkt de grens tussen toeristische hotspot en crisishaard flinterdun. Neem het tragische lot van Syrië. In 2010 werd het land nog door 8,5 miljoen toeristen bezocht. Ook ving het toen meer dan een miljoen vluchtelingen op, veelal Irakezen. Inmiddels is de situatie omgekeerd. Niet minder dan 4 miljoen Syriërs zoeken hun heil over de grens.


Bronnen: UNHCR, World Tourism Organization UNWTO