Overheden treden terug, zelfs in sociaal-democratisch ­bestuurde gemeenten. Ze moeten wel. Niet alleen omdat het Binnenhof bezuinigingen doorschuift naar lokale overheden – dat deden ze in Den Haag altijd al – maar omdat de verzorgingsstaat over de volle breedte topzwaar is geworden. Het gat dat valt leidt tot nieuwe burgerinitiatieven, want de noden en sociale behoeften worden niet kleiner. Misschien zelfs wel groter. Zelfredzaamheid is het toverwoord, op z’n Engels Do It Ourselves.

De journalistieke vraag bij die constatering is hoe de zelfredzaamheid werkt in de praktijk. En of het werkt. Daarvoor moet je het land in. De 22 studenten van de opleiding journalistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (PDOJ Erasmus Academie) gingen voor De Groene Amsterdammer op pad. Op zoek naar nieuwe doe-het-zelvers – niet die van de Gamma, maar maatschappelijk. Ze vonden veel particuliere initiatiefnemers, van buurtzorgers tot consumin­deraars, van bedreigers van het energiekartel tot nieuwe missionarissen, van winkeliers die hun eigen straatje schoon­vegen tot oprichters van illegale crèches. En ze spraken met denkers over sociale weerbaarheid.

Het resultaat is een themanummer over een maatschappij die gelaten de verkiezingsblabla over zich heen laat komen en er zelf van maakt wat er nog van te maken is.

Naar de verhalen