Sint-Petersburg – Rusland is al enige tijd in de ban van ‘Pechting-gate’. Aleksej Navalny, luis in de pels van het Russische establishment, kwam op zijn blog met bewijzen dat het prominente parlementslid Vladimir Pechting, gewezen vice-voorzitter van de Doema en hoofd van de parlementaire ethische commissie, in Florida onroerend goed bezat dat hij moeilijk van zijn officiële salaris kon hebben bekostigd.

Bovendien had hij verzuimd dit bezit op te geven, wat hij als lid van de Doema wel had horen te doen. Voor een appartement zou hij ruim 1,2 miljoen dollar cash hebben neergeteld. Na wat halfslachtige ontkenningen trok Pechting zich uit de Doema terug om zich in Amerika te kunnen wijden aan de zuivering van zijn naam. Zijn partij, Verenigd Rusland, staat vooralsnog als een blok achter hem.

Hoe komt Navalny eigenlijk aan deze explosieve informatie? Hier verschijnt de mysterieuze ‘doctor Zed’ ten tonele, een Russische wetenschapper, werkzaam op een Spaanse universiteit, die zich na de gestolen parlements­verkiezingen van 2011 ten doel heeft gesteld het Russische volk geheel belangeloos én legaal te laten zien door wie het geregeerd wordt. Vanaf zijn computer verschafte hij zich gratis toegang tot het kadaster van Miami en vond daar de onweerlegbare bewijzen van Pechtings Amerikaanse eigendomstitel. Ook is hij op zoek naar bewijs van plagiaat in dissertaties van prominente politici. Zijn modus operandi is simpel: voor drieduizend roebel (75 euro) kun je in de Moskouse Lenin Bibliotheek elektronische versies van alle in Rusland verdedigde dissertaties raadplegen; met een paar steekproefjes komen de plagianten vervolgens zó bovendrijven.

Ook andere bloggers nemen dissertaties van parlementariërs onder de loep en hebben inmiddels al wat slachtoffers gemaakt. Zjirinovski, de excentrieke, extreem-rechtse voorman van de Liberaal Democraten in de Doema, dreigt door een medeparlementariër voor de rechter te worden gesleept omdat hij zijn doctorstitel gekocht zou hebben. Deze onthulling kwam overigens niet uit de koker van doctor Zed, maar de wetenschapper zegt nog heel wat aardige informatie op de plank te hebben liggen.

Toeval of niet, sinds doctor Zed zijn plannen wereldkundig maakte, hebben twee andere miljonairs vrijwillig hun zetel in de Doema opgegeven. Op de vraag van journalisten of hij ook op zoek was naar compromitterend materiaal over president Poetin zei doctor Zed minzaam: ‘Slaat u daar Jesaja 30:33 maar op na.’ De journalisten hadden geen bijbel bij de hand, maar anders hadden ze gelezen: ‘Want de verbrandingsplaats is sinds lang gereed, ook voor de koning is hij in gereedheid gebracht (…) De adem van de Heere zal hem aansteken als een zwavelstroom.’