Ook zijn poging om liberalisme en socialisme met elkaar te verzoenen, zijn baanbrekende pleidooi voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en voor een nonconformistisch individualisme zijn en blijven inspirerend. Maar misschien geldt dat bij uitstek voor zijn opvatting dat in de democratie een individualistische, gecultiveerde elite een tegenwicht moet vormen tegen de dreigende ‘tirannie van de meerderheid’.

De progressieve denktank Waterland organiseert samen met de Belgische denktank Liberales, het weekblad De Groene Amsterdammer en de uitgeverijen Houtekiet en Boom een debat naar aanleiding van het verschijnen van het boek 150 Jaar Over Vrijheid (Houtekiet/Atlas), onder redactie van Dirk Verhofstadt, en de heruitgave van Mills Over Vrijheid (Boom).

Deelnemers aan het debat, dat wordt geleid door Xandra Schutte, zijn Dirk Verhofstadt, Femke Halsema (o.v.), Mieke Aerts, Paul Cliteur, Rob Wijnberg en Dick Pels. Waterland-tekenaar Bas Köhler fleurt de bijeenkomst op met een cartoon-slam.

Voor meer informatie over het verkrijgen van kaarten (5 euro): www.debalie.nl.