Einstein zei ooit: «Niet alles wat je kunt tellen, telt. Niet alles wat telt, kun je tellen.» Toch bladerden de medewerkers van The Fund for Peace vorig jaar door een omvangrijke selectie internationale en invloedrijke dag- en weekbladen om vast te stellen welke oorlogen de meeste artikelen genereren, afgemeten naar inwonertal van het getroffen land. Zij probeerden zo een correlatie te vinden met de «failure index», de mate waarin staten als mislukt moeten worden beschouwd. De Amerikaanse invasie van Irak en de gewelddadige nasleep ervan bleken wereldwijd verreweg de meeste artikelen te genereren: 16,8 artikelen per duizend Irakezen. Ook de oorlog in Bosnië «scoorde» redelijk met 3,0 artikelen per duizend Bosniërs. De recente crisis in het Midden-Oosten was nog niet begonnen toen The Fund for Peace het onderzoek deed. Maar zelfs de «oude» crisis in Libanon genereerde al 5,5 artikelen per duizend inwoners.

Interessant, maar zegt het aantal doden niet meer over de grootte van een conflict? De Groene Amsterdammer onderzocht daarom op grond van de gerenommeerde leesportefeuille van het vredesfonds het aantal artikelen per dodelijk slachtoffer. Wij zijn uitgegaan van gewogen gemiddelden uit verschillende bronnen, van non-gouvernementele organisaties en Verenigde Naties tot het Pentagon en de website IraqBodyCount. Zowel militaire als burgerslachtoffers zijn geteld, als ook slachtoffers van hongersnoden die door oorlogen zijn veroorzaakt. Het resultaat illustreert dat oorlog ook in de media politiek is.