Het verzet tegen dat idee kwam niet uit het Congres. Sommigen zeggen dat het in gang werd gezet door de verzekeringssector, maar harde bewijzen daarvoor zijn nog niet geleverd. Feit is dat het verzet zich als een lopend vuurtje verspreidde in dat deel van het Republikeinse kamp dat zich, sinds Obama president werd, angstig en verweesd voelt.
Obama benadrukt dat de kostenstijging van de gezondheidszorg in de VS onhoudbaar is, en dat is ook zo. Het land geeft meer uit aan gezondheidszorg dan enig ander land, bijna dubbel zo veel per capita als Nederland en België, maar is beduidend ongezonder: de VS staat 37ste op de VN-ranglijst van gezondheidszorg. De som was door de conservatieve oppositie snel gemaakt: de president wil kosten besparen + de president wil dat dokters met hun patiënten spreken over end of life-opties = euthanasie.
De paranoia werd aangewakkerd door schaamteloze politieke hoeren als Sarah Palin en Newt Gingrich die bereid zijn om alles te zeggen teneinde de lege Republikeinse troon te veroveren. Anderen volgden. Zo kregen we het potsierlijke spektakel te zien van Republikeinse Congresleden die protesteerden tegen een maatregel die ze zelf hadden voorgesteld, alleen maar vanwege de vrees dat die tot doodsjury’s zou leiden die mindervaliden en bejaarden verzorging zouden ontzeggen en hen zo de dood zouden injagen.
Het gekke is dat die doodsjury’s al bestaan. Ze worden niet bemand door dokters of ambtenaren, maar door personeel van verzekeringsfirma’s dat is gespecialiseerd in het vinden van redenen om niet uit te betalen. En dat zijn er veel. Zo hoeft een firma niets te vergoeden als ze kan aantonen dat de patiënt een kwaal al had voor hij verzekerd was. Het Institute of Medicine schat dat elk jaar meer dan twintigduizend Amerikanen sterven doordat ze onverzekerd zijn of doordat hun verzekering weigert voor hun behandeling te betalen.
De modale Amerikaan heeft er dus alle belang bij dat de gezondheidszorghervorming er komt. Maar op veel van de meetings die Amerikaanse verkozenen traditioneel in augustus in hun kieskring hielden, ging alle aandacht naar de doodsjury’s. Er zijn al veel verklaringen voor dit merkwaardige fenomeen opgedist. De formidabele propagandastructuur van rechts Amerika, de medeplichtigheid van de media, Fox News in het bijzonder, de goedgelovigheid van de Amerikanen (die tenslotte ook bereid waren om te slikken dat Saddam achter 9/11 zat en Amerika met massale vernietigingswapens bedreigde), de onrust die de economische crisis meebrengt, het verlangen van sommige Republikeinen om Obama te destabiliseren met om het even welke middelen, enzovoort. Er staan natuurlijk machtige belangen op het spel bij de gezondheidszorghervorming. Verzekeringen en farmaceutische bedrijven hebben er baat bij dat alles zo veel mogelijk blijft zoals het was.
Wat levert de heisa op? In het Congres was al een akkoord bereikt over 85 procent van de hervorming. De rest, waaronder het instellen van een publieke ziekteverzekering, staat nog ter discussie. Maar de agressieve doodsjury-campagne heeft twijfels gezaaid en Obama voelt zich in het defensief gedrongen. Hij is bereid om steeds meer water bij de wijn te doen. Zoveel zelfs dat ter linkerzijde wordt gevreesd dat een echte ziektekostenhervorming opnieuw zal worden uitgesteld.