Inmiddels heeft een tweede ‘veteraan van drank en vrouwen’ (Elsevier, 9 december 1995) Mulders pad gekruist. Het is Frans Swarttouw, de ex-president van Fokker en sinds enige tijd de levensgezel van Mulders ex-echtgenote Mienke. ‘Die dingen gebeuren’, zegt Mulder. ‘Ik ben trouwens nog steeds heel goed met haar.’
Waar het hem om gaat is dat hij wel eens beschreven wil zien hoe je in zijn situatie (ex-man van huidige vrouw van bekende Nederlander) door de pulppers wordt lastig gevallen.
Het begon een tijdje geleden, toen Stan Huygens Journaal, de society-rubriek van De Telegraaf, signaleerde dat Swarttouw ‘een nieuwe levensgezellin’ had. ‘Ring, zei de telefoon’, memoreert Mulder. ‘Weekend aan de lijn. Hummie van der Tonnekreek, of Tonnie van der Hummekreek, hoe heet ze? Of Mienke echt met Swarttouw was getrouwd en hoe de gewezen mevrouw Swarttouw daarover dacht en hoe de dochter van Swarttouw leefde en of Mienkes gewezen vriendin wel of geen alcoholica was. Ik zei dat zij voor dit soort inlichtingen bij mij aan het verkeerde adres was. Wist ik dat wel zeker? Want Weekend had voor deze gegevens wel tweeduizend gulden over. Kort gezegd, nee dus.
Ring, zegt andermaal de telefoon. Story aan de lijn. Die wilde foto’s van Mienke hebben, foto’s van vroeger. A tweehonderdvijftig gulden per stuk. Jammer, jammer, maar het antwoord was natuurlijk andermaal nee.’
Hoe creatief de pulppers de meer serieuze periodieken op pikanterieen doorvlooit, bleek begin december vorig jaar. Frans Swarttouw in gesprek met Elsevier-redacteur Hugo Camps: ‘Ik heb het goed met Mienke. We houden elkaar vast.’ Hebben de roddelbladen in dit soort gevallen hun potentiele informanten in de computer opgeslagen? ‘Hoe dan ook, ik werd weer door Weekend opgebeld’, zegt Mulder. ‘Wat ze dit keer boden weet ik niet meer, maar nu interesseerden ze zich vooral voor Swarttouws diptomanie, wat een deftig woord voor drankzucht is. Wel, ik zei dat ze mij daar niet voor nodig hadden. Waarna even later Party zich meldde. Dat had belangstelling voor het hele pretpakket: foto’s, brieven, andere documenten plus de namen en adressen van Swarttouws vroegere girl friends, waar ze een totaalbedrag van zes-dui-zend gulden voor beschikbaar stelden.’
Een en ander speculerend op de klassieke rancune van de verlaten echtgenoot. Helaas, verzekert Mulder, maar hij heeft geen last van gemengde gevoelens, niet jegens zijn ex- vrouw en niet jegens haar huidige partner.
Het enige pulpblad dat hem tot op heden niet heeft benaderd is merkwaardigerwijze Prive, waarschijnlijk omdat Henk van der Meyden ooit, samen met Mulder, bij de Nieuwe Haagsche Courant heeft gewerkt. Hij treft Van der Meyden nog wel eens, zegt Mulder, op straat of in de hal bij Carre, en eigenlijk is de aartsvader van de roddelpers, zijn slechte reputatie ten spijt, geen onnette man.