De scherpe geur van inkt en papier komt je bij binnenkomst in de Rotterdamse kunstinstelling Witte de With tegemoet. De ruimte is omgetoverd tot Kiosk en PrintROOM. Op tafels liggen tijdschriften, boeken, doosjes en kranten die alle zijn gepubliceerd binnen het territorium van de kunstwereld. De aanblik van deze verzameling nodigt niet direct uit om uitbundig te gaan bladeren, om dat je als toeschouwer het idee hebt dat de verscheidenheid aan covers het kunstwerk op zich vormt, waar alleen naar gekeken mag worden.

Kiosk is het hart van de manifestatie Printing Matters, oftewel «drukwerk doet er toe». Kiosk is een gevarieerde collectie kunstenaarsuitgaven die is samengesteld door uitgever Christoph Keller uit Frankfurt, die door zijn werk in zijn eigen uitgeverij Revolver geïnteresseerd raakte in niet-commerciële, onafhankelijke artis tieke uitgaven. Kellers unieke collectie is een allegaartje van al dan niet op zichzelf staande uitingen over kunst – kunsttijdschriften, zoals het Franse modetijdschrift Purple met zijn ex perimentele gra fische vormgeving en boeken van de Nederlandse uitgeverij NAi. Maar ook kleinschalige uitgaven die gratis in musea, galeries en uitgaansgelegenheden liggen en waarvan het aanbod de vraag ver overstijgt.

Aan de kunstenaarsinitiatieven L.A.T. (Amsterdam) en PrintROOM (Rotterdam) is gevraagd om een ruimte te vullen die aansluit bij de Kiosk. In de PrintROOM vinden gedurende de hele periode workshops plaats waarbij boeken worden gemaakt. L.A.T. beplakte de muren met kleurrijke posters, die het ambacht van de zeefdrukkunst laten zien.

Het idee dat een tentoonstelling niet gebonden hoeft te zijn aan een ruimte, maar ook in bijvoorbeeld boekvorm kan bestaan, leidt tot een toename van het aantal uitgaven, en zo tot de manifestatie. De samensteller van een boek is als een curator die een tentoonstelling maakt. Het vinden van het juiste publiek blijkt echter lastig te zijn; Keller vertelde gekscherend dat hij bijna alle kopers van zijn boeken persoonlijk kent.

Aan het einde van de manifestatie zullen de boeken die gemaakt worden tijdens de workshops worden gepresenteerd. Bij de uitgang van de tentoonstellingsruimte staat een tafel met de tekst «Please, help yourself» erboven. Er liggen allerlei kunstuitgaven en aankondigingen van tentoonstellingen. Zo kan iedereen zijn eigen kiosk beginnen.

Printing Matters

Witte de With in Rotterdam

Tot en met 17 april. Op 17 april vinden ter afsluiting een discussie en een presentatie plaatswww.wdw.nl