Elke maandag gaan ze de straat op. Maar ook tegendemonstranten verzamelen zich in het centrum van Dresden. Alleen: de Pegida-demonstraties worden steeds groter, trokken de laatste keer zelfs twintigduizend mensen, de tegendemonstraties blijven beperkt. Duitsland zoekt vertwijfeld naar middelen om de beweging af te remmen.

Het nieuwste middel om Pegida te bestrijden is ironie. Onder de hashtag #schneegida sturen tal van Duitsers komische parodieën op Pegida in. Het woord ‘islam’ uit de Pegida-parolen vervangen ze door ‘sneeuw’, met uiterst humoristische gevolgen. ‘Ik herken mijn eigen land niet meer, met al die sneeuw’, twitterde een van de grapjassen.

De mogelijkheden zijn onuitputtelijk. ‘Door al die sneeuw durven ouderen niet meer de straat op.’ ‘Ik heb niets tegen sneeuw, maar onze cultuur is regen.’ ‘Wij van Schneegida zijn niet sneeuwofoob en al helemaal geen snazi’s.’ ‘Wij zijn tegen de IJslamisering van Duitsland, ons land mag niet de ijskast van de wereld worden.’

De strijd tussen Pegida en Schneegida heeft zich inmiddels ook naar de straat verplaatst. In Neurenberg werd een kunstwerk op de Straat van de Mensenrechten besmeurd met hakenkruisen en de woorden ‘Pegida’ en ‘Stop de asielvloed’. IJverige Schneegida-aanhangers hebben daar inmiddels affiches overheen geplakt met ‘Mensenrechten in plaats van racisme!’

Het grootste probleem van Pegida is dat zich onder de demonstranten lieden mengen die de beweging voor hun rechts-extreme doelen willen gebruiken. Bestuursleden van de npd zijn bij de demonstraties gesignaleerd, evenals racistische en gewelddadige voetbalfans. Ook de eurokritische partij AfD (‘Alternatief voor Duitsland’) zoekt toenadering tot de Pegida-beweging.

Of de beweging met humor te stoppen zal zijn, is zeer de vraag. Maar het lukt zeker niet met de goedbedoelde, vermanende woorden die bondskanselier Angela Merkel in haar nieuwjaarstoespraak bezigde. ‘Onder de organisatoren van de demonstraties bevinden zich mensen wier harten kil zijn en van haat vervuld’, sprak ze moederlijk.

Sinds Merkels nieuwjaarstoespraak is het aantal volgers op de Facebook-pagina van Pegida met vierduizend toegenomen. Dan toch maar liever humor: ‘Ik moet vanwege al die sneeuw helemaal bedekt de straat op’, twitterde een jonge vrouw. Het twitter-account van Schneegida is op de Duitse Twitter-trendlijst inmiddels tot op de tweede plaats gestegen.