Bij de CDU zien ze de oppositionele Koerden louter en alleen als ‘PKK-terroristen’ die vanuit hun rustige uitvalsbases in de Benelux en Frankrijk ongehinderd naar het vreedzame Duitsland kunnen komen, alwaar de bevolking verbijsterd toeziet ‘met welk een brutaliteit duizenden gewelddadige Koerden onder leiding van de generale staf van de PKK ons land met terreur en geweld overspoelen’, aldus de fractieleider van de CDU in de Landdag van Dusseldorf.
De SPD doet niet voor hem onder: deze Koerdische raddraaiers hebben hun gastrecht verspeeld en moeten niet alleen hard bestraft, maar tegelijk op staande voet uitgewezen worden.
Duitsland heeft ruim een jaar geleden de PKK verboden. Daar is toen van vele kanten tegen gewaarschuwd. Een politieke organisatie in de ban doen betekent dat de aanhangers nog sterker worden gemarginaliseerd en gecriminaliseerd. Alleen al het omhoog houden van een PKK-symbool tijdens een demonstratie is nu tot een overschrijding van de wet verklaard, waar de politie keihard tegen meent te moeten optreden. Handige provocateurs van de PKK kunnen daar gebruik van maken om vreedzame betogingen tot complete burgeroorlogen om te toveren. Ik zat er vorig jaar in Berlijn zelf een keer mid denin. Natuurlijk is het moeilijk geen sympathie te hebben voor Koerdische vrouwen met kinderen die door Duitse politiemannen in elkaar worden geslagen omdat ze een PKK-spandoek ontvouwen. En een fraaie foto in de krant levert het in elk geval op.
Vanzelfsprekend moeten Koerdische demonstranten die Duitse politiemannen molesteren of auto’s vernielen, worden vervolgd. Maar het lijkt niet verstandig hen alle legale middelen om zich te uiten af te nemen en het ze zo maar al te gemakkelijk te maken alle aandacht op zich te vestigen door de wet te overtreden.
In Nederland en andere Europese landen heeft men geen reden gezien het Duitse voorbeeld te volgen en de PKK te verbieden. Tot nu toe verwacht men hier dan ook geen bijzondere moeilijkheden bij de viering van het Koerdische nieuwjaar, Newroz.
In de pers is de PKK vaak als een criminele of bijna-criminele organisatie afgeschilderd. Dit wordt niet bevestigd door het rapport van de commissie-Van Traa. In het verleden bleken afpersingspraktijken onder de naam van het PKK soms afkomstig van gewone criminelen.
Wat er ook van waar zou zijn, een legale organisatie is veel beter te controleren en zal ook veel minder de neiging hebben het verkeerde pad op te gaan dan een verboden vereniging.
Het lijkt erop dat Duitsland de onrust en het geweld dat aan zijn grenzen ontstaat als ‘Nederlandse’ Koerden in Duitsland willen gaan demonstreren, voor een groot deel over zichzelf afroept.