Berlijn - Zijn informele regeringsdeelname was nog niet officieel of Geert Wilders heeft het al aan de stok met Nederlands belangrijkste bondgenoot. ‘Geert, we houden van je’, riep een vrouw zaterdag in de uit zijn voegen barstende zaal in Hotel Berlin waar de PVV-leider een toespraak hield. Die liefde wordt niet gedeeld door de Duitse regering. De conservatieve minister van Defensie Zu Guttenberg noemde dit weekeinde Wilders een ‘charlatan’. Zijn liberale collega op Justitie zei dat Duitsland ‘raadgevingen van een louche figuur uit Nederland’ kan missen als kiespijn. Eerder had zelfs bondskanselier Angela Merkel laten weten het Hollandse voornemen van een minderheidskabinet met rechts-populistische gedoogsteun te betreuren.

Wilders reageerde direct. ‘Wij zijn niet als mevrouw Merkel, wij accepteren de islamisering niet als onafwendbaar’, riep hij in Berlijn. Om de Duitsers vervolgens krijgslustig op te roepen dit keer wél te vechten tegen het totalitaire gevaar. De martiale toon was aan het begin van de middag al gezet door twee buitenlandse geestverwanten. Een politicus van de Zwitserse Volkspartij haalde dreigend Nietzsche aan (‘de woestenij van het nihilisme groeit’) en waarschuwde voor een nieuwe verwoestende oorlog: ‘Nacht komt over Europa.’ Eliezer Cohen, een voormalig uiterst rechts lid van de Israëlische Knesset, deed er nog een schepje bovenop. ‘Israël is de frontlinie van de Europese defensie’, stelde hij in een kort maar ideologisch doorwrocht groetwoord.

Wilders’ woorden leken er daarna op gericht die defensie tegen de islamitische jihad verder op orde te krijgen. Want de zwakste schakel daarin is uitgerekend het sterkste land van Europa: Duitsland. Eerst moet de nieuwe partij ‘Die Freiheit’ de leemte in het politieke landschap vullen.

Daarna vatte de politicus uit Venlo het Duitse schuldcomplex aan. Pas als deze ‘grote natie’ ontwaakt uit haar politiek correcte sluimer kan zij ‘de strijd voor de eigen identiteit’ oppakken. Wilders deed vervolgens wat het klapgrage publiek van hem verlangde: hij schonk hen absolutie. ‘Er bestaat niet zoiets als collectieve schuld. Vrije individuen zijn uitsluitend verantwoordelijk voor hun eigen daden.’

Zijn toehoorders vonden het getuige de staande ovatie prachtig. En helemaal niet radicaal, aldus een oudere man: ‘Hij zei gewoon de waarheid.’ Veel meer kon hij er niet over meedelen, want zijn twee buurmannen namen de gelegenheid te baat om tien minuten lang hun hart te luchten over ‘jullie linkse journalisten’ die toch weer ‘al onze woorden uit hun verband rukken’. Lieve lezer, u bent gewaarschuwd.