Amsterdam, maandagavond. Voor de glazen klapdeuren van politiek-cultureel centrum De Balie aan het Leidseplein staan vier mannen opgesteld. Twee zijn getooid met volle baarden. Trots venten ze Manifest uit, de krant van de Nieuwe Communistische Partij Nederland. Het zijn vriendelijke, zwijgzame kerels die op hun hoogst eigen wijze te kaapren willen varen. Eigenlijk is er geen houden aan, maar aan hun gelaat valt dat niet af te lezen — rotsen in de branding van het aanzwellende kapitalisme. Een jongen staart ze stomverbaasd aan. «Mijn god, ze bestaan nog», fluistert hij. Een vrouw die hem minstens een generatie voor was, zegt fier: «Ik krijg hem al thuis, hoor.» Waarom zouden deze trotse nieuw-communisten hier hebben postgevat? Er staat in het Amsterdamse discussiecentrum immers geen debat op het programma dat in de verste verte iets te maken heeft met de marxistisch-leninistische heilsleer.

Wel vindt er in de kleine zaal een discussie plaats omtrent een opmerkelijke nieuwe studie van geopolitieke aard: Blufpoker: De grootmachten, Joegoslavië en de komende oorlogen door de Belg Michel Collon. Een prikkelend boek dat probeert de verborgen agenda’s van westerse grootmachten te openen. Zucht naar olie, doorvoerlijnen en afzetmarkten, onvermijdelijk uitmondend in oorlog.

Het uiteenvallen van Joegoslavië kenschetst Collon als een weloverwogen misdaad, op het conto te schrijven van Duitsland en zijn veiligheidsdienst BND (Bundesnachrichtendienst). De Balkan is volgens Collon een superstrategisch gebied, springplank naar de olie van het Midden-Oosten en de Kaukasus. De Donau die door het gebied stroomt, is een van de belangrijkste levensaders van Europa. Dat de oorlog er zo lang voortsleepte was het gevolg van de machtsstrijd tussen de Duitsland en Verenigde Staten. De VS laten hun wereldhegemonie niet aantasten en doen er alles aan om vooral Duitsland en Japan eronder te houden. Duitse plannen om Europa te overheersen, worden gedwarsboomd door het militaire machtsinstrument van de VS, de Navo. Onder het mom van humanitaire interventie zal de alliantie haar operatiegebied uitbreiden en overal nieuwe brandhaarden veroorzaken waar grondstoffen, afzetmarkten en goedkope arbeid te vinden zijn. Een fascinerend verhaal, gedocumenteerd met citaten uit officiële rapporten en hooggeplaatste monden. Neem deze, die tijdens een besloten bijeenkomst een dag voor het begin van de bombardementen op Joegoslavië in 1999 uit de mond rolde van Bill Clinton: «Als we stevige economische betrekkingen willen, zodat we in de hele wereld kunnen verkopen, dan is Europa daar de sleutel toe. Daarover gaat het hele Kosovo-ding.»

Op zo’n auteur komt een publiek af dat niet bepaald verzot is op de Navo. En waarom zouden de nieuw-communisten aan hen niet hun Manifest verkopen? Omzet is omzet.

In uw boek schetst u een nogal afwijkend beeld van de recente oorlogsinspanningen van de Navo en de Verenigde Naties.

Michel Collon: «Ik wil demonstreren dat niet alleen de oorlog tegen Irak maar ook die tegen Joegoslavië niets te maken heeft met humanitaire redenen, maar alleen met economie en strategie. Centraal in mijn boek staat de kaart over de pijplijnen en de energiecorridors. De weg naar olie en gas loopt via de Balkan. Dan gaat het om pijpleidingen en transportroutes. Ook nu weer in Macedonië speelt petroleum een grote rol. De eerste Kfor-commandant, generaal Michael Jackson, zei aan het begin van de luchtoorlog tegen Joegoslavië dat de Navo-troepen in Macedonië daar waren om de veiligheid te garanderen van de energiecorridors die over het land lopen. Officieel zaten die troepen daar voor een ‹waarnemingsmissie›. Maar niemand op straat weet van die energiecorridors en de uitspraak van Jackson, want de media weigeren het te melden.»

De corridors maken deel uit van een Europese Unie-project uit het begin van de jaren negentig dat tot doel heeft Oost-Europa te integreren in de Europese markt. Ze vormen een geheel van communicatiekanalen, snelwegen, spoorwegen, lucht- en zeehavens en talloze olie- en gasleidingen. De meest intrigerende is de Trans-Balkan Pipe Line, die nog moet worden aangelegd maar verkeert in een vergevorderd stadium van planning, en die dwars door Macedonië zal lopen: 750.000 vaten olie per dag, van het Bulgaarse Burgas aan de Zwarte Zee naar het Albanese Dürres aan de Adriatische Zee. Daarvandaan nemen tankers het transport over. Twee minuten surfen op het internet levert talloze onverdachte vermeldingen op van de Trans-Balkan Pipe Line. In februari 1999 kende Washington aan de Bulgaren een lening toe van 588.000 dollar voor een studie naar de mogelijkheid de leiding aan te leggen, meldt bijvoorbeeld de US Information Service in Boekarest. Het werpt een bizar nieuw licht op de Euro-Amerikaanse inmenging in de Joegoslavische oorlogen, en op de bouw van de reusachtige Amerikaanse basis Bondsteel bij Urosevac in Kosovo.

Bijna alle strategische corridors in Oost-Europa en op de Balkan zijn verbonden met Duitsland. En dat is niet alléén omdat Duitsland nu eenmaal in het hart van de Europese Unie ligt. Collon schetst een beeld van een Duitse grootmacht die in zijn buitenlandpolitieke aspiraties griezelig veel begint te lijken op het Duitsland voor en na de Eerste Wereldoorlog. Het concept Mitteleuropa is weer uit de kast gehaald: Oost-Europa en de Balkan, Duitslands achtertuin, moeten politiek, militair en economisch worden geïntegreerd in de Duitse invloedssfeer. Het moderne Duitsland heeft zelfs korte metten gemaakt met het nieuwe «Versailles» — de opdeling van het land in twee staten en de bepalingen in de grondwet die de inzet van Duitse troepen buiten het eigen grondgebied verbieden. Duitsland wil wraak. Ergo: Kohls nadruk op de verankering van zijn land in Europa was niets meer of minder dan het streven om Europa aan de Duitse wil te onderwerpen. En dat levert een flinke tweestrijd op met de Verenigde Staten.

U ziet een Duits gevaar in Europa. Maar het huidige Duitsland verschilt in mentaliteit toch tamelijk van dat van Wilhelm II en Hitler?

Michel Collon: «Dat kan zijn, maar haar machtsaspiraties zijn niet wezenlijk veranderd. Duitsland wil Europa overheersen. De Duitsers hebben met het doordrukken van de onafhankelijkheid van Kroatië en Slovenië de oorlog in ex-Joegoslavië geprovoceerd. Ze hebben nooit het bestaan aanvaard van de multi-etnische eenheidsstaat Joegoslavië. Ze zijn doelbewust bezig Joegoslavië op te splitsen in ministaatjes. Welke autonomie kunnen die landjes hebben tegenover tachtig miljoen Duitsers met hun Bundesbank? De Duitse mark is er al wijdverbreid als betaalmiddel. Kroatië is min of meer gekocht door Siemens. Die multinational heeft via een enorme lening de controle gekregen over vitale delen van de Kroatische economie.»

Duitsland heeft doelbewust op oorlog aangestuurd in Joegoslavië?

«Tegen alle waarschuwingen in heeft Duitsland Slovenië en Kroatië erkend. Ze wisten dat dat op een bloedbad zou uitlopen. De BND heeft al in 1979 banden aangeknoopt met de Kroaten, en er zijn Duitse wapenleveranties geweest. Het tv-programma Monitor toonde bovendien dat de militaire inlichtingendienst actief was in Kosovo. Duitsland wil een grootmacht worden en moet daarvoor haar macht vestigen op de Balkan, de strategische poort naar de olie.»

U gaat erg ver in uw parallellen met nazi-Duitsland. U ziet zelfs weer racisme in de Duitse politiek.

«Het gaat verder dan Duitsland alleen. Je ziet in het Westen een nieuw arbeidsethos: wij zijn het brein, zij, de inwoners van de arme landen, zijn de handen en voeten. Daarin zit iets van de Untermensch-opvatting. Ik weet dat het gevoelig ligt en dat ik heel ver ga. In Duitsland en het Westen heerst een racistisch gevoel van superioriteit. Maar ik wil niet negeren dat een meerderheid van de Duitsers tegen racisme is.»

Hoe prikkelend en bij vlagen briljant Collons geostrategische analyses ook mogen zijn, de rest van het boek is een stuk minder goed. Zo stelt hij in het eerste deel van Blufpoker de «medialeugens» rond de Joegoslavië-oorlogen aan de kaak. Hij deed dat eerder in het boek Attention Medias!, toegespitst op de Golfoorlog. Net als toen richtt hij zich in Blufpoker voornamelijk op de Franse en Belgische pers. Blufpoker bevat echter niet de grondige analyse die hij in Attention Medias! maakte. Collon voert allerhande schijnbaar lukraak gekozen citaten aan om het stelselmatig liegen van de pers te bewijzen. «Snelheid en onwetendheid zijn zeker factoren die tot desinformatie kunnen leiden», schrijft hij. «Maar het is geen verklaring voor het feit dat de vergissingen altijd in dezelfde richting gaan.» De belangrijkste media worden in Collons visie nu eenmaal beheerst door «de dominante ideologie» van het kapitalisme, en zijn doorgaans in handen van oorlogszuchtige wapenleveranciers en multinationals.

«Medialeugens» zorgden ervoor dat de Bosnische Serven werden beticht van de vreselijkste misdaden die ze herhaaldelijk niet of niet zelf hadden gepleegd, terwijl de Moslims en de Bosnische Kroaten tezelfdertijd wegkwamen met slachtingen, gevangenkampen en zuiveringen. Wie oorlog wil, moet een vijand hebben, en dat moesten dus de anti-westerse Serven zijn. De Moslims, zo is achteraf door de VN aangetoond, richtten tot drie keer toe in Sarajevo slachtingen aan onder de eigen bevolking en schoven die in de schoenen van de Serven, om een westers ingrijpen tegen hen te bespoedigen. Dat lukte uiteindelijk eind augustus 1995, met een mortiergranaat op de markt. Gruwelijke beelden van verminkte slachtoffers gingen de hele wereld over.

Volgens Collon werd de aanslag door de liegende pers meteen toegeschreven aan de Serven. Maar wie terugbladert in Nederlandse kwaliteitskranten («dominante media» in Collons jargon), ziet een ander beeld: naast de beschuldigingen, expliciet toegeschreven aan de Moslimregering en de VS, is in het Algemeen Dagblad, Trouw, de Volkskrant en NRC Handelsblad plaats ingeruimd voor de stellige ontkenning van de Serven dat ze iets met het bloedbad te maken hadden. Ook een slachting onder Kroaten door Moslimtroepen in Centraal-Bosnië in 1993 haalt de krant (NRC en Trouw), evenals het grondig vermoorden en wegzuiveren door Kroaten van de Krajina-Serven in 1995 (AD, Trouw, Volkskrant, NRC). Dergelijke praktijken zouden door de dominante media zijn verzwegen, stelt Collon.

Drie steekproeven, en drie keer blijkt Collons stelling op Nederlandse bodem onhoudbaar. Zijn Nederlandse journalisten ware vaklui vergeleken bij hun Belgische en Franse collega’s, of wreekt zich hier Collons werkwijze? Blufpoker is een op marxistische leest geschoeide studie: alle aandacht gaat uit naar economische, politieke en militaire factoren. Voor het ruim der ideeën is geen plaats. Dat werkt prima in geopolitieke analyses, maar daarbuiten gaat het helemaal mis. Het boek is doortrokken van «sociale strijd» en anti-kapitalisme en ziet een oprukkend oorlogszuchtig imperialisme der grootmachten. Zijn theorie: «Oorlogen beginnen niet met bommen, maar met (media)leugens»; «Alle oorlogen, ook de toekomstige, maken deel uit van een wereldwijd strategisch plan. De economische wetmatigheden eisen dat de multinationale ondernemingen zich de rijkdommen van de strategische regio’s kunnen toe-eigenen, en daar hebben ze de Navo voor.»

U ziet een complot van de kapitalistische grootmachten, de multinationals, de media en de Navo?

Michel Collon: «Nee, ik gebruik dat woord niet in mijn boek. Ik heb een grondige analyse gemaakt van verschillende factoren. De maximale winst- en hebzucht is een motor. En met zo’n motor is niets veilig, zelfs niet de vrede. In welk systeem willen we dat onze kinderen morgen leven? In een systeem waarin multinationals oorlogen mogen provoceren? Dat is de vraag die het boek stelt. Wie zegt dat dit complotdenken is, is naïef. Denkt u dat al die mensen die voor de ministeries van Buitenlandse Zaken werken en de twintigduizend mensen van de CIA niks doen? Dat ze niks ensceneren? Ik zeg niet dat alle media daaraan meewerken, maar alleen de dominerende. Le Monde wil niet met mij in debat, en ook politici zijn altijd ziek als ze worden gevraagd zich met mij te meten. Laatst nog iemand van jullie VVD. Die wilde niet met mij samen in een radio-uitzending.»

Zou dat misschien komen omdat u communist bent, lid van de Belgische Partij van de Arbeid?

«Ik ben bang dat het al genoeg is om anti-Navo te zijn. En ik heb zoveel informatie dat ik ze kan compromitteren. Ik kan aantonen dat er doelbewust desinformatie is verspreid.»

Maakt Collon zich daaraan zelf ook niet schuldig? Op de achterflap van zijn boek en in de informatie van de uitgever staat dat hij redacteur is van het Belgische weekblad Solidair. Er staat niet bij dat dat het partijorgaan is van een partij die «strijdt tegen het groot-kapitaal» en «revolutionaire bewegingen» steunt «die vechten voor de onafhankelijkheid, de volksdemocratie en het socialisme». Ook niet dat ze inspiratie haalt uit onder meer «de opbouw van het socialisme onder leiding van Stalin»; evenmin dat ze Chroetsjov, die poogde Stalins terreur te stoppen, ziet als een revisionist die verantwoordelijk was voor «de fundamentele liquidatie van de macht van de arbeidersklasse». De citaten zijn afkomstig uit het document Wat wil de PvdA, te vinden op de website [www.pvda.be](http;//www.pvda.be). In Blufpoker stelt Collon dat Goli Otok, de Goelach Archipel van Tito, diende om communisten te martelen en te vermoorden. Tito heeft zich volgens Collon afgewend van het communisme, en moet eerder worden gezien als een vazal van het grootkapitaal. Geen woord over de duizenden «kapitalisten» die in Goli Otok terechtkwamen.

Onder het kopje «Imperialisme is oorlog» stelt de PvdA verder: «De concurrentie tussen de VS, Japan en Europa wordt scherper. Duitsland droomt van een Vierde Rijk en drijft zijn overheersing binnen de Europese Unie op. De imperialistische mogendheden verenigen zich om de Derde Wereld te onderdrukken. Onder het motto ‹inmengingsrecht› plegen zij militaire agressies. Ook in Oost-Europa kunnen we meer interventies verwachten. De PvdA zegt neen tegen het Europees imperialisme; neen tegen een Duits Europa.» Het lijkt haast de samenvatting van Blufpoker.

Niet om het een of ander, maar moeten wij uw boek lezen als een hulpmiddel bij het teweegbrengen van de wereldrevolutie?

Michel Collon: «Het hangt er vanaf wat u onder een revolutie verstaat. Als in onze parlementaire democratie politici aan de macht zijn, doen ze bijna altijd het tegenovergestelde van wat ze hebben beloofd. We moeten een verandering van de maatschappij organiseren. Problemen van vrede en oorlog en sociaal onrecht uitbannen. De mensen zullen daarover zelf moeten beslissen.»

Is het toeval dat de punten uit het programma van de PvdA allemaal terugkomen in uw boek?

«In mijn boek staan ook standpunten die overeenkomen met die van rechtse denkers. Vooral waar het gaat over de geopolitiek.»

Dus het is toeval?

«De vraag is of u me nog wel serieus neemt.»

Ik neem de boodschap uit uw boek serieus: neem nooit iets klakkeloos aan. Dus wil ik weten of Michel Collon een partijprogramma uitvoert, en feiten zoekt bij zijn vast verankerde wereldbeschouwing, of dat hij serieus en tot op zekere hoogte onbevooroordeeld onderzoek heeft gedaan.

«U stelt de verkeerde vraag. U verwijt mij dat ik er een hidden agenda op nahoud. Hoe komt u erbij? Dat is een complotvisie tegen de revolutionaire activisten in België. Een vorm van intellectueel terrorisme.»

Maar die hidden agenda is nu precies wat u de kapitalisten en de multinationals verwijt. Ik wil weten waar u als auteur staat.

«Volgens mij is het nodig dat we een breed front vormen om het oorlogszuchtige kapitalisme te stoppen, hier en nu. Daarbinnen kunnen vragen gesteld worden over hoe de inrichting van de samenleving moet zijn. De PvdA heeft haar programma en dat onderschrijf ik.»

Aan de geostrategische analyse in Michel Collons Blufpoker doet dat niets af. Zaterdag werd bekend dat Duitsland op eigen initiatief, los van de Navo, Leopard-tanks stuurt naar Macedonië, waar het onrustig is. En volgens Manifest, waar er die avond nog aardig wat van verkocht werden, is ook de oorlog in Colombia gebaseerd op olie. Drugs zijn slechts een dekmantel. «We steunen Michel, onze kameraad», zegt een vriendelijke NCPN’er. Met baard.

Michel Collon,

Blufpoker: De grootmachten, Joegoslavië en de komende oorlogen. Uitg. Epo