Parijs – ‘Er gaat iets niet goed in de algehele organisatie’, verklaarde president Macron tijdens zijn speech ter gelegenheid van de opening van het nieuwe academische jaar op de Sorbonne. ‘Iedere leerling met een middelbareschooldiploma moet aan de slag kunnen’, vervolgde de president die al eerder besloot onder het motto ‘Toekomst’ vier uur beroepskeuzevoorlichting per week verplicht te stellen om de middelbare scholier beter voor te bereiden op zijn carrière. ‘De school dient in het brandpunt van vraag en aanbod te staan.’

Dat vergt de nodige leraren voor de klas en dat is nu juist waar het door de hoge werkdruk – een werkweek van 42 uur tot 52 uur is geen uitzondering – en de slechte salariëring aan ontbreekt. De Franse beginnende leraar is er volgens onderwijsvakbond Fnec FP-FO de afgelopen twintig jaar 15 tot 25 procent in salaris op achteruitgegaan. Toen er een landelijk tekort aan vierduizend leraren dreigde voor het nieuwe schooljaar, beloofde Macron vanaf volgend jaar september het aanvangssalaris voor docenten te verhogen tot minimaal 2000 euro netto per maand; een substantiële verhoging in vergelijking tot de huidige 1640 euro. 

Voorts werd afgelopen lente een landelijke rekruteringscampagne opgezet. De kandidaten dienden minimaal een vwo-diploma plus een driejarige vervolgopleiding te overleggen. De laatste eis moest bij gebrek aan belangstelling worden verlaagd naar een tweejarige vervolgopleiding. Desondanks zijn er geen vier- maar drieduizend aankomende leraren gerekruteerd. De meesten hebben ooit voor de klas gestaan, zijn pas gepensioneerd of komen uit het bedrijfsleven waardoor ze een vreemde taal of de vakken wis- en natuurkunde beheersen, of over leidinggevende capaciteiten beschikken. Tijdens een vierdaagse stoomcursus werden twee dagen besteed aan het functioneren van de school, de relatie met de directie, inspectie, ouders en, niet onbelangrijk: de laïciteit. Daarna volgden twee dagen voorbereiding op de basisvakken taal, rekenen en lezen. Een mentor en twintig cursusdagen verspreid over het schooljaar moeten voor extra ondersteuning van de instant-leraar zorgen.

Niet alle ouders zijn er gerust op. ‘Het is geen beroep waarin je je al improviserend uit kunt redden’, meende een moeder in Le Parisien. De onderwijsbonden eisen meer salarisverhoging en verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden waaronder kleinere klassen. Ze sluiten zich vooralsnog aan bij de algemeen landelijke staking tegen het huidige regeringsbeleid op 29 september.