Tijdens deze middag in het Stedelijk bespreken Jennifer Allen (kunstcriticus), Jan Verwoert (kunstcriticus) en Camiel van Winkel, onder leiding van Annie Fletcher (curator, Van Abbe Museum, Eindhoven), de belangrijkste kwesties uit dit boek over de structurele verwevenheid van de hedendaagse kunst met de erfenis van de conceptuele kunst.

In deze bundels essays legt Camiel van Winkel de conceptuele wortels van de hedendaagse kunst bloot. Hij stelt dat de kunst van vandaag als geheel in wezen ‘post-conceptueel’ is. De productie en receptie van kunst worden bepaald door omstandigheden en factoren die conceptuele kunstenaars in de jaren 1965-1975 voor het eerst hebben aangekondigd: de culturele dominantie van informatie, de professionalisering van de kunstpraktijk, de toepassing van kwaliteitscriteria ontleend aan ontwerpdisciplines en fotografie als een vorm van conceptuele kunst.

Vanuit deze postconceptuele systematiek biedt het boek een nieuw en verhelderend inzicht in het hedendaagse kunstenaarschap en de beeldende kunstpraktijk, met name wat betreft de relatie tussen conceptuele en visuele aspecten, de verbondenheid met het theoretisch discours en de rol van instituties en bemiddelaars.

De sprekers van deze middag zullen ingaan op de erfenis van de conceptuele kunst en de invloed daarvan op het hedendaagse kunstenaarschap, als ook op de betekenis van het ‘hedendaagse’ in de hedendaagse kunst.

Programma:
15.00 Welkomstwoord Hendrik Folkerts (Curator Public Program)
15.10 Introductie Annie Fletcher
15.20 Voordracht Jan Verwoert
15.40 Voordracht Jennifer Allen
16.00 Rondetafelgesprek met Jennifer Allen, Jan Verwoert en Camiel van Winkel, gemodereerd door Annie Fletcher
16.40 Vragen uit het publiek
17.00 Einde


Locatie: Teijin Auditorium, Stedelijk Museum
Voertaal: Engels
Toegang: Entreeprijs Stedelijk Museum (kortingen zijn van toepassing)
Reserveren: Reserveren is noodzakelijk. Stuur een email naar reservations@stedelijk.nl met uw volledige naam, email-adres, telefoonnummer en de datum waarop het programma plaatsvindt dat u wilt bezoeken.