Rasjid is ijzig kalm. Al twee keer werd negatief beslist over zijn asielverzoek. Hij heeft nog één kans om asiel te verkrijgen. Wordt dat verzoek afgewezen, dan moet hij onherroepelijk terug naar Algerije, zijn vaderland, waar homo’s worden beschouwd als honden die het niet waard zijn te leven. Rasjid vond zijn vriend terug langs de kant van de weg, met doorgesneden keel. Hij besloot te vluchten. Terugkeren zal hij niet. Hij sterft liever hier op een menselijke manier dan te worden afgeslacht In Algerije. Hij heeft al een zelfmoordpoging achter de rug.
De kans dat zijn asielverzoek wordt aanvaard, is minimaal. Zeker nu het nieuwe ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken door de Tweede Kamer is goedgekeurd. Algerije, waar tussen de zestig- en honderdduizend mensen zijn vermoord door islamistische terroristen en veiligheidstroepen van de regering, waar jaarlijks tijdens de Ramadan de slachtpartijen in frequentie en omvang toenemen, is niet langer onveilig. Uit het ambtsbericht: ‘De algehele situatie in Algerije, hoe zorgelijk ook, is niet dusdanig dat aangenomen moet worden dat van geen enkele Algerijn, ongeacht zijn achtergrond of verblijfplaats, kan worden verlangd dat hij terugkeert naar zijn land van herkomst.’
Bijna niemand had het in de gaten. Drie weken geleden, toen de Tweede Kamer debatteerde over het al dan niet terugsturen van Bosnische vluchtelingen met een verblijfsvergunning, werd ook nog even gesproken over Algerije. Althans, er werd een ambtsbericht aangenomen waarin dat land veilig genoeg werd bevonden om over te gaan tot het terugsturen van Algerijnse vluchtelingen. Een hamerstuk. Alleen GroenLinks en SP stemden tegen. De overige partijen beten zich vast in het vraagstuk van de Bosniërs - goed voor de politieke profilering aangezien de media zich op het onderwerp hadden gestort. De Bosniërs blijven. Maar Algerijnen kunnen nu onverwijld worden uitgezet. ‘Het is er gewoon doorgejast onder dekking van de Bosnië-commotie’, zegt Alice Beldman van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. ‘Het ambtsbericht leest als een sprookje.’
Buitenlandse Zaken stelt dat Algerije democratischer, vrijer en veiliger is geworden. Een deel van de islamistische milities heeft een wapenstilstand afgekondigd en de veiligheidstroepen hebben het land nagenoeg onder controle. Het aantal slachtoffers is afgenomen, de persvrijheid toegenomen, de doodstraf opgeschort. Amnesty International en Human Rights Watch melden echter dat er geheime gevangenissen zijn en dat er wordt gemarteld. Veiligheidstroepen voeren liquidaties uit en zijn verantwoordelijk voor verdwijningen op grote schaal. Het terugdringen van de islamisten gebeurt met extreem geweld. Een Algerijnse officier die in juni deserteerde, verklaarde in een interview met de Spaanse krant El Pais dat het leger dorpen met napalm bombardeert.
Vorig jaar werd een ex-politieman door Nederland op het vliegtuig naar Algiers gezet. Volgens bevriende vluchtelingen die hem trachtten te traceren, is hij nooit bij zijn familie aangekomen. Mohammed, vier jaar geleden gevlucht, acht de kans minimaal dat de ex-agent heeft kunnen onderduiken. ‘Wie het land ontvlucht, wordt beschouwd als terrorist. Rond het vliegveld zijn minstens twintig checkpoints.’
Het ambtsbericht over Algerije staat niet op zichzelf. Afgelopen vrijdag kwam het kabinet met plannen ook Noord-Irak, Soedan, Somalië en Afghanistan veilig te verklaren. De ambtsberichten over die landen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Alice Beldman: ‘Dat zal wel weer een hamerstuk worden. Volgens mij kent deze Kamer maar weinig kritische geesten.’